Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Parkeringsplasser As
Juridisk navn:  Parkeringsplasser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løveidvegen 116 Løveidvegen 116 Fax:
3720 Skien 3720 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 817460062
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hege Astrid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.64%
Resultat  
  
-48.06%
Egenkapital  
  
31.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.287.000 896.000 653.000 653.000
Resultat: 174.000 335.000 223.000 223.000
Egenkapital: 559.000 425.000 170.000 170.000
Regnskap for  Parkeringsplasser As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.287.000 896.000 653.000 653.000
Driftskostnader -1.114.000 -562.000 -430.000 -430.000
Driftsresultat 173.000 335.000 223.000 223.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 174.000 335.000 223.000 223.000
Skattekostnad -40.000 -80.000 -53.000 -53.000
Årsresultat 134.000 255.000 170.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 129.000 159.000 159.000
Sum omløpsmidler 909.000 582.000 142.000 142.000
Sum eiendeler 1.007.000 711.000 301.000 301.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 425.000 170.000 170.000
Sum egenkapital 559.000 425.000 170.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 6.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 444.000 279.000 123.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 1.007.000 710.000 300.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.287.000 896.000 653.000 653.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.287.000 896.000 653.000 653.000
Varekostnad -374.000 -276.000 -193.000 -193.000
Lønninger -421.000 0 0 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -288.000 -255.000 -213.000 -213.000
Driftskostnader -1.114.000 -562.000 -430.000 -430.000
Driftsresultat 173.000 335.000 223.000 223.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 255.000 170.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 129.000 159.000 159.000
Sum varige driftsmidler 98.000 129.000 159.000 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 129.000 159.000 159.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 4.000 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 844.000 578.000 142.000 142.000
Sum omløpsmidler 909.000 582.000 142.000 142.000
Sum eiendeler 1.007.000 711.000 301.000 301.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 425.000 170.000 170.000
Sum egenkapital 559.000 425.000 170.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 6.000 7.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 6.000 7.000 7.000
Leverandørgjeld 45.000 0 0 0
Betalbar skatt 42.000 82.000 45.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 304.000 129.000 78.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 69.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 444.000 279.000 123.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 1.007.000 710.000 300.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 465.000 303.000 19.000 19.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 2 2.1 1.2 1.2
Soliditet 55.5 59.9 56.7 56.7
Resultatgrad 13.4 37.4 34.2 34.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.3 47.2 74.3 74.3
Signatur
12.07.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
12.07.2016
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex