Parkett Og Idrettsgulv AS
Juridisk navn:  Parkett Og Idrettsgulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959050
Nesv 55 Nesv 55 Fax: 63959051
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 964043604
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 05.05.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sundet Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-88,78%
Resultat  
  
111,65%
Egenkapital  
  
-44,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 1.504.000 13.409.000 9.044.000 17.270.000 18.698.000
Resultat: 67.000 -575.000 -348.000 2.264.000 1.320.000
Egenkapital: 822.000 1.469.000 1.931.000 2.992.000 2.992.000
Regnskap for  Parkett Og Idrettsgulv AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.504.000 13.409.000 9.044.000 17.270.000 18.698.000
Driftskostnader -1.479.000 -13.827.000 -9.286.000 -14.867.000 -17.476.000
Driftsresultat 26.000 -418.000 -242.000 2.403.000 1.223.000
Finansinntekter 249.000 17.000 20.000 22.000 284.000
Finanskostnader -208.000 -173.000 -126.000 -161.000 -188.000
Finans 41.000 -156.000 -106.000 -139.000 96.000
Resultat før skatt 67.000 -575.000 -348.000 2.264.000 1.320.000
Skattekostnad -29.000 114.000 93.000 -636.000 -300.000
Årsresultat 38.000 -461.000 -255.000 1.629.000 1.020.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.067.000 1.818.000 1.583.000 1.222.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 1.836.000 9.183.000 5.702.000 7.140.000 5.291.000
Sum eiendeler 6.903.000 11.001.000 7.285.000 8.362.000 6.513.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 969.000 1.431.000 2.492.000 2.492.000
Sum egenkapital 822.000 1.469.000 1.931.000 2.992.000 2.992.000
Sum langsiktig gjeld 651.000 1.049.000 543.000 577.000 541.000
Sum kortsiktig gjeld 5.430.000 8.482.000 4.812.000 4.793.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 6.903.000 11.000.000 7.286.000 8.362.000 6.513.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.434.000 13.409.000 9.040.000 17.129.000 18.698.000
Andre inntekter 70.000 0 5.000 142.000 0
Driftsinntekter 1.504.000 13.409.000 9.044.000 17.270.000 18.698.000
Varekostnad -878.000 -8.003.000 -4.360.000 -7.294.000 -8.615.000
Lønninger -40.000 -2.548.000 -2.199.000 -5.350.000 -5.899.000
Avskrivning -330.000 -285.000 -330.000 -278.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -231.000 -2.586.000 -2.623.000 -2.075.000 -2.234.000
Driftskostnader -1.479.000 -13.827.000 -9.286.000 -14.867.000 -17.476.000
Driftsresultat 26.000 -418.000 -242.000 2.403.000 1.223.000
Finansinntekter 249.000 17.000 20.000 22.000 284.000
Finanskostnader -208.000 -173.000 -126.000 -161.000 -188.000
Finans 41.000 -156.000 -106.000 -139.000 96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -990.000 0 0 -1.629.000 0
Årsresultat 38.000 -461.000 -255.000 1.629.000 1.020.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 390.000 520.000 407.000 15.000 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 876.000 1.298.000 1.176.000 1.207.000 1.147.000
Sum varige driftsmidler 876.000 1.298.000 1.176.000 1.207.000 1.147.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.801.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.067.000 1.818.000 1.583.000 1.222.000 1.222.000
Varebeholdning 0 623.000 1.029.000 803.000 673.000
Kundefordringer 1.242.000 4.869.000 3.214.000 2.537.000 1.481.000
Andre fordringer 406.000 3.684.000 979.000 2.280.000 1.100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 8.000 481.000 1.520.000 2.037.000
Sum omløpsmidler 1.836.000 9.183.000 5.702.000 7.140.000 5.291.000
Sum eiendeler 6.903.000 11.001.000 7.285.000 8.362.000 6.513.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 969.000 1.431.000 2.492.000 2.492.000
Sum egenkapital 822.000 1.469.000 1.931.000 2.992.000 2.992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.541.000 2.513.000 812.000 0 156.000
Sum langsiktig gjeld 651.000 1.049.000 543.000 577.000 541.000
Leverandørgjeld 1.605.000 3.940.000 1.872.000 0 308.000
Betalbar skatt 0 0 0 576.000 168.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 184.000 467.000 861.000 900.000
Utbytte -990.000 0 0 -1.629.000 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 1.846.000 1.660.000 1.728.000 1.448.000
Sum kortsiktig gjeld 5.430.000 8.482.000 4.812.000 4.793.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 6.903.000 11.000.000 7.286.000 8.362.000 6.513.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.594.000 701.000 890.000 2.347.000 2.311.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.1 1.2 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 1.1 1.0 1.4 1.6
Soliditet 11.9 13.4 26.5 35.8 45.9
Resultatgrad 1.7 -3.1 -2.7 13.9 6.5
Rentedekningsgrad 0.1 -2.3 -1.8 15.1 8.0
Gjeldsgrad 7.4 6.5 2.8 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 4 -3.6 -3.0 29.0 23.1
Signatur
03.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2013
TRINE BERTHA FALLET RUUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex