Parkett Og Idrettsgulv AS
Juridisk navn:  Parkett Og Idrettsgulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959050
Nesv 55 Nesv 55 Fax: 63959051
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 964043604
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 05.05.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sundet Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-91,62%
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
145,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 126.000 1.504.000 13.409.000 9.044.000 17.270.000
Resultat: -268.000 67.000 -575.000 -348.000 2.264.000
Egenkapital: 2.019.000 822.000 1.469.000 1.931.000 2.992.000
Regnskap for  Parkett Og Idrettsgulv AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 126.000 1.504.000 13.409.000 9.044.000 17.270.000
Driftskostnader -392.000 -1.479.000 -13.827.000 -9.286.000 -14.867.000
Driftsresultat -266.000 26.000 -418.000 -242.000 2.403.000
Finansinntekter 8.000 249.000 17.000 20.000 22.000
Finanskostnader -10.000 -208.000 -173.000 -126.000 -161.000
Finans -2.000 41.000 -156.000 -106.000 -139.000
Resultat før skatt -268.000 67.000 -575.000 -348.000 2.264.000
Skattekostnad 45.000 -29.000 114.000 93.000 -636.000
Årsresultat -223.000 38.000 -461.000 -255.000 1.629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.348.000 5.067.000 1.818.000 1.583.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 1.956.000 1.836.000 9.183.000 5.702.000 7.140.000
Sum eiendeler 3.304.000 6.903.000 11.001.000 7.285.000 8.362.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 18.000 969.000 1.431.000 2.492.000
Sum egenkapital 2.019.000 822.000 1.469.000 1.931.000 2.992.000
Sum langsiktig gjeld 0 651.000 1.049.000 543.000 577.000
Sum kortsiktig gjeld 1.285.000 5.430.000 8.482.000 4.812.000 4.793.000
Sum gjeld og egenkapital 3.304.000 6.903.000 11.000.000 7.286.000 8.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.434.000 13.409.000 9.040.000 17.129.000
Andre inntekter 126.000 70.000 0 5.000 142.000
Driftsinntekter 126.000 1.504.000 13.409.000 9.044.000 17.270.000
Varekostnad -2.000 -878.000 -8.003.000 -4.360.000 -7.294.000
Lønninger 0 -40.000 -2.548.000 -2.199.000 -5.350.000
Avskrivning -178.000 -330.000 -285.000 -330.000 -278.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -231.000 -2.586.000 -2.623.000 -2.075.000
Driftskostnader -392.000 -1.479.000 -13.827.000 -9.286.000 -14.867.000
Driftsresultat -266.000 26.000 -418.000 -242.000 2.403.000
Finansinntekter 8.000 249.000 17.000 20.000 22.000
Finanskostnader -10.000 -208.000 -173.000 -126.000 -161.000
Finans -2.000 41.000 -156.000 -106.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -990.000 0 0 -1.629.000
Årsresultat -223.000 38.000 -461.000 -255.000 1.629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 390.000 520.000 407.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 876.000 1.298.000 1.176.000 1.207.000
Sum varige driftsmidler 33.000 876.000 1.298.000 1.176.000 1.207.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.304.000 3.801.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.348.000 5.067.000 1.818.000 1.583.000 1.222.000
Varebeholdning 0 0 623.000 1.029.000 803.000
Kundefordringer 55.000 1.242.000 4.869.000 3.214.000 2.537.000
Andre fordringer 32.000 406.000 3.684.000 979.000 2.280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 188.000 8.000 481.000 1.520.000
Sum omløpsmidler 1.956.000 1.836.000 9.183.000 5.702.000 7.140.000
Sum eiendeler 3.304.000 6.903.000 11.001.000 7.285.000 8.362.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 18.000 969.000 1.431.000 2.492.000
Sum egenkapital 2.019.000 822.000 1.469.000 1.931.000 2.992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.165.000 2.541.000 2.513.000 812.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 651.000 1.049.000 543.000 577.000
Leverandørgjeld 103.000 1.605.000 3.940.000 1.872.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 576.000
Skyldig offentlige avgifter 0 250.000 184.000 467.000 861.000
Utbytte 0 -990.000 0 0 -1.629.000
Annen kortsiktig gjeld 16.000 44.000 1.846.000 1.660.000 1.728.000
Sum kortsiktig gjeld 1.285.000 5.430.000 8.482.000 4.812.000 4.793.000
Sum gjeld og egenkapital 3.304.000 6.903.000 11.000.000 7.286.000 8.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 671.000 -3.594.000 701.000 890.000 2.347.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.3 1.1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0.3 1.1 1.0 1.4
Soliditet 61.1 11.9 13.4 26.5 35.8
Resultatgrad -211.1 1.7 -3.1 -2.7 13.9
Rentedekningsgrad -26.6 0.1 -2.3 -1.8 15.1
Gjeldsgrad 0.6 7.4 6.5 2.8 1.8
Total kapitalrentabilitet -7.8 4 -3.6 -3.0 29.0
Signatur
03.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2013
TRINE BERTHA FALLET RUUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex