Parkett Og Idrettsgulv AS
Juridisk navn:  Parkett Og Idrettsgulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959050
Nesv 55 Nesv 55 Fax: 63959051
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 964043604
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/5/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sundet Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.64%
Resultat  
  
71.52%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 17.270.000 18.698.000 15.361.000 21.557.000 17.338.000
Resultat: 2.264.000 1.320.000 -676.000 2.763.000 -1.472.000
Egenkapital: 2.992.000 2.992.000 1.972.000 2.459.000 1.020.000
Regnskap for  Parkett Og Idrettsgulv AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 17.270.000 18.698.000 15.361.000 21.557.000 17.338.000
Driftskostnader -14.867.000 -17.476.000 -15.896.000 -18.579.000 -18.507.000
Driftsresultat 2.403.000 1.223.000 -535.000 2.978.000 -1.168.000
Finansinntekter 22.000 284.000 17.000 0 1.000
Finanskostnader -161.000 -188.000 -158.000 -215.000 -304.000
Finans -139.000 96.000 -141.000 -215.000 -303.000
Resultat før skatt 2.264.000 1.320.000 -676.000 2.763.000 -1.472.000
Skattekostnad -636.000 -300.000 189.000 -774.000 411.000
Årsresultat 1.629.000 1.020.000 -486.000 1.989.000 -1.060.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.222.000 1.222.000 2.352.000 1.377.000 1.862.000
Sum omløpsmidler 7.140.000 5.291.000 6.206.000 5.364.000 4.788.000
Sum eiendeler 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000 6.650.000
Sum opptjent egenkapital 2.492.000 2.492.000 1.472.000 1.959.000 520.000
Sum egenkapital 2.992.000 2.992.000 1.972.000 2.459.000 1.020.000
Sum langsiktig gjeld 577.000 541.000 1.234.000 594.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 4.793.000 2.980.000 5.352.000 3.688.000 5.003.000
Sum gjeld og egenkapital 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000 6.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.129.000 18.698.000 15.151.000 21.531.000 17.496.000
Andre inntekter 142.000 0 210.000 27.000 -158.000
Driftsinntekter 17.270.000 18.698.000 15.361.000 21.557.000 17.338.000
Varekostnad -7.294.000 -8.615.000 -8.340.000 -10.794.000 -8.441.000
Lønninger -5.350.000 -5.899.000 -5.235.000 -5.274.000 -5.672.000
Avskrivning -278.000 -248.000 -271.000 -264.000 -298.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.075.000 -2.234.000 -2.374.000 -2.436.000 -3.657.000
Driftskostnader -14.867.000 -17.476.000 -15.896.000 -18.579.000 -18.507.000
Driftsresultat 2.403.000 1.223.000 -535.000 2.978.000 -1.168.000
Finansinntekter 22.000 284.000 17.000 0 1.000
Finanskostnader -161.000 -188.000 -158.000 -215.000 -304.000
Finans -139.000 96.000 -141.000 -215.000 -303.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.629.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.629.000 1.020.000 -486.000 1.989.000 -1.060.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 75.000 208.000 19.000 578.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.207.000 1.147.000 1.394.000 608.000 556.000
Sum varige driftsmidler 1.207.000 1.147.000 1.394.000 608.000 556.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 750.000 750.000 727.000
Sum anleggsmidler 1.222.000 1.222.000 2.352.000 1.377.000 1.862.000
Varebeholdning 803.000 673.000 981.000 500.000 129.000
Kundefordringer 2.537.000 1.481.000 3.390.000 3.389.000 2.376.000
Andre fordringer 2.280.000 1.100.000 1.835.000 1.463.000 2.273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.520.000 2.037.000 0 11.000 10.000
Sum omløpsmidler 7.140.000 5.291.000 6.206.000 5.364.000 4.788.000
Sum eiendeler 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000 6.650.000
Sum opptjent egenkapital 2.492.000 2.492.000 1.472.000 1.959.000 520.000
Sum egenkapital 2.992.000 2.992.000 1.972.000 2.459.000 1.020.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 156.000 1.067.000 497.000 1.745.000
Sum langsiktig gjeld 577.000 541.000 1.234.000 594.000 627.000
Leverandørgjeld 0 308.000 1.091.000 419.000 1.071.000
Betalbar skatt 576.000 168.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 861.000 900.000 1.019.000 592.000 765.000
Utbytte -1.629.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.728.000 1.448.000 2.174.000 2.180.000 1.423.000
Sum kortsiktig gjeld 4.793.000 2.980.000 5.352.000 3.688.000 5.003.000
Sum gjeld og egenkapital 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000 6.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.347.000 2.311.000 854.000 1.676.000 -215.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.2 1.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.0 1.4 1.0
Soliditet 35.8 45.9 23.0 36.5 15.3
Resultatgrad 13.9 6.5 -3.5 13.8 -6.7
Rentedekningsgrad 15.1 8.0 -3.3 13.9 -3.8
Gjeldsgrad 1.8 1.2 3.3 1.7 5.5
Total kapitalrentabilitet 29.0 23.1 -6.1 44.2 -17.5
Signatur
03.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2013
TRINE BERTHA FALLET RUUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex