Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Parkett Og Idrettsgulv AS
Juridisk navn:  Parkett Og Idrettsgulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959050
Nesv 55 Nesv 55 Fax: 63959051
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 964043604
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/5/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sundet Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.63%
Resultat  
  
-115.37%
Egenkapital  
  
-35.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 9.044.000 17.270.000 18.698.000 15.361.000 21.557.000
Resultat: -348.000 2.264.000 1.320.000 -676.000 2.763.000
Egenkapital: 1.931.000 2.992.000 2.992.000 1.972.000 2.459.000
Regnskap for  Parkett Og Idrettsgulv AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 9.044.000 17.270.000 18.698.000 15.361.000 21.557.000
Driftskostnader -9.286.000 -14.867.000 -17.476.000 -15.896.000 -18.579.000
Driftsresultat -242.000 2.403.000 1.223.000 -535.000 2.978.000
Finansinntekter 20.000 22.000 284.000 17.000 0
Finanskostnader -126.000 -161.000 -188.000 -158.000 -215.000
Finans -106.000 -139.000 96.000 -141.000 -215.000
Resultat før skatt -348.000 2.264.000 1.320.000 -676.000 2.763.000
Skattekostnad 93.000 -636.000 -300.000 189.000 -774.000
Årsresultat -255.000 1.629.000 1.020.000 -486.000 1.989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.583.000 1.222.000 1.222.000 2.352.000 1.377.000
Sum omløpsmidler 5.702.000 7.140.000 5.291.000 6.206.000 5.364.000
Sum eiendeler 7.285.000 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000
Sum opptjent egenkapital 1.431.000 2.492.000 2.492.000 1.472.000 1.959.000
Sum egenkapital 1.931.000 2.992.000 2.992.000 1.972.000 2.459.000
Sum langsiktig gjeld 543.000 577.000 541.000 1.234.000 594.000
Sum kortsiktig gjeld 4.812.000 4.793.000 2.980.000 5.352.000 3.688.000
Sum gjeld og egenkapital 7.286.000 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.040.000 17.129.000 18.698.000 15.151.000 21.531.000
Andre inntekter 5.000 142.000 0 210.000 27.000
Driftsinntekter 9.044.000 17.270.000 18.698.000 15.361.000 21.557.000
Varekostnad -4.360.000 -7.294.000 -8.615.000 -8.340.000 -10.794.000
Lønninger -2.199.000 -5.350.000 -5.899.000 -5.235.000 -5.274.000
Avskrivning -330.000 -278.000 -248.000 -271.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.623.000 -2.075.000 -2.234.000 -2.374.000 -2.436.000
Driftskostnader -9.286.000 -14.867.000 -17.476.000 -15.896.000 -18.579.000
Driftsresultat -242.000 2.403.000 1.223.000 -535.000 2.978.000
Finansinntekter 20.000 22.000 284.000 17.000 0
Finanskostnader -126.000 -161.000 -188.000 -158.000 -215.000
Finans -106.000 -139.000 96.000 -141.000 -215.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.629.000 0 0 0
Årsresultat -255.000 1.629.000 1.020.000 -486.000 1.989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 407.000 15.000 75.000 208.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.176.000 1.207.000 1.147.000 1.394.000 608.000
Sum varige driftsmidler 1.176.000 1.207.000 1.147.000 1.394.000 608.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 750.000 750.000
Sum anleggsmidler 1.583.000 1.222.000 1.222.000 2.352.000 1.377.000
Varebeholdning 1.029.000 803.000 673.000 981.000 500.000
Kundefordringer 3.214.000 2.537.000 1.481.000 3.390.000 3.389.000
Andre fordringer 979.000 2.280.000 1.100.000 1.835.000 1.463.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 481.000 1.520.000 2.037.000 0 11.000
Sum omløpsmidler 5.702.000 7.140.000 5.291.000 6.206.000 5.364.000
Sum eiendeler 7.285.000 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000
Sum opptjent egenkapital 1.431.000 2.492.000 2.492.000 1.472.000 1.959.000
Sum egenkapital 1.931.000 2.992.000 2.992.000 1.972.000 2.459.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 812.000 0 156.000 1.067.000 497.000
Sum langsiktig gjeld 543.000 577.000 541.000 1.234.000 594.000
Leverandørgjeld 1.872.000 0 308.000 1.091.000 419.000
Betalbar skatt 0 576.000 168.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 467.000 861.000 900.000 1.019.000 592.000
Utbytte 0 -1.629.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.660.000 1.728.000 1.448.000 2.174.000 2.180.000
Sum kortsiktig gjeld 4.812.000 4.793.000 2.980.000 5.352.000 3.688.000
Sum gjeld og egenkapital 7.286.000 8.362.000 6.513.000 8.558.000 6.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 890.000 2.347.000 2.311.000 854.000 1.676.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.8 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 1.6 1.0 1.4
Soliditet 26.5 35.8 45.9 23.0 36.5
Resultatgrad -2.7 13.9 6.5 -3.5 13.8
Rentedekningsgrad -1.8 15.1 8.0 -3.3 13.9
Gjeldsgrad 2.8 1.8 1.2 3.3 1.7
Total kapitalrentabilitet -3.0 29.0 23.1 -6.1 44.2
Signatur
03.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2013
TRINE BERTHA FALLET RUUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex