Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Parking Morgans AS
Juridisk navn:  Parking Morgans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22731677
C/O Bjørn Schage Melkeveien 5A C/O Knut Arvid Fjerdingstad Rådyrfaret 5 Fax:
0779 Oslo 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 914759056
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/1972
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.14%
Resultat  
  
-105.13%
Egenkapital  
  
-0.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 239.000 234.000 241.000 205.000 192.000
Resultat: -4.000 78.000 75.000 -109.000 59.000
Egenkapital: 409.000 413.000 346.000 279.000 389.000
Regnskap for  Parking Morgans AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 239.000 234.000 241.000 205.000 192.000
Driftskostnader -243.000 -156.000 -166.000 -314.000 -133.000
Driftsresultat -4.000 78.000 75.000 -110.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 78.000 75.000 -109.000 59.000
Skattekostnad 0 -11.000 0 0 -16.000
Årsresultat -4.000 68.000 75.000 -109.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 122.000 122.000 48.000 48.000
Sum omløpsmidler 355.000 326.000 250.000 252.000 420.000
Sum eiendeler 441.000 448.000 372.000 300.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 313.000 246.000 179.000 289.000
Sum egenkapital 409.000 413.000 346.000 279.000 389.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 34.000 26.000 20.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 447.000 372.000 299.000 469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 239.000 234.000 241.000 205.000 192.000
Driftsinntekter 239.000 234.000 241.000 205.000 192.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -36.000 -33.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -123.000 -164.000 -314.000 -133.000
Driftskostnader -243.000 -156.000 -166.000 -314.000 -133.000
Driftsresultat -4.000 78.000 75.000 -110.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -8.000 0 0
Årsresultat -4.000 68.000 75.000 -109.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 74.000 74.000 0 0
Sum varige driftsmidler 38.000 74.000 74.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 86.000 122.000 122.000 48.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 10.000 21.000 33.000 17.000
Andre fordringer 0 0 8.000 26.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 313.000 315.000 221.000 192.000 395.000
Sum omløpsmidler 355.000 326.000 250.000 252.000 420.000
Sum eiendeler 441.000 448.000 372.000 300.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 313.000 246.000 179.000 289.000
Sum egenkapital 409.000 413.000 346.000 279.000 389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 20.000 28.000
Betalbar skatt 0 11.000 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 23.000 0 0 36.000
Utbytte 0 0 -8.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 18.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 34.000 26.000 20.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 447.000 372.000 299.000 469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 292.000 224.000 232.000 340.000
Likviditetsgrad 1 11.5 9.6 9.6 12.6 5.3
Likviditetsgrad 2 11.5 9.6 9.6 12.7 5.3
Soliditet 9 92.4 9 93.3 82.9
Resultatgrad -1.7 33.3 31.1 -53.7 30.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.9 17.4 20.2 -36.8 12.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
SCHAGE BJØRN RICHARD
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex