Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Parmelia AS
Juridisk navn:  Parmelia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56353433
v/ Geir Styve Hjelmåsen 37 Fax:
5915 Hjelmås 5915 Hjelmås
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 965635637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.93%
Resultat  
  
101.91%
Egenkapital  
  
24.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 961.000 990.000 1.379.000 1.771.000 1.905.000
Resultat: 529.000 262.000 142.000 166.000 420.000
Egenkapital: 2.076.000 1.663.000 1.461.000 1.353.000 1.229.000
Regnskap for  Parmelia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 961.000 990.000 1.379.000 1.771.000 1.905.000
Driftskostnader -449.000 -740.000 -1.251.000 -1.623.000 -1.530.000
Driftsresultat 512.000 250.000 128.000 147.000 375.000
Finansinntekter 18.000 17.000 17.000 18.000 44.000
Finanskostnader 0 -5.000 -2.000 0 0
Finans 18.000 12.000 15.000 18.000 44.000
Resultat før skatt 529.000 262.000 142.000 166.000 420.000
Skattekostnad -116.000 -60.000 -34.000 -42.000 -116.000
Årsresultat 413.000 202.000 108.000 124.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.427.000 1.380.000 1.444.000 1.497.000 1.188.000
Sum omløpsmidler 1.486.000 1.039.000 650.000 677.000 675.000
Sum eiendeler 2.913.000 2.419.000 2.094.000 2.174.000 1.863.000
Sum opptjent egenkapital 1.976.000 1.563.000 1.361.000 1.253.000 1.129.000
Sum egenkapital 2.076.000 1.663.000 1.461.000 1.353.000 1.229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 100.000 124.000 0
Sum kortsiktig gjeld 837.000 756.000 533.000 696.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 2.913.000 2.419.000 2.094.000 2.173.000 1.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 961.000 990.000 1.379.000 1.759.000 1.905.000
Andre inntekter 0 0 0 13.000 0
Driftsinntekter 961.000 990.000 1.379.000 1.771.000 1.905.000
Varekostnad -16.000 -14.000 -23.000 -26.000 -71.000
Lønninger 33.000 -309.000 -834.000 -1.259.000 -991.000
Avskrivning -46.000 -46.000 -46.000 -8.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -371.000 -348.000 -330.000 -453.000
Driftskostnader -449.000 -740.000 -1.251.000 -1.623.000 -1.530.000
Driftsresultat 512.000 250.000 128.000 147.000 375.000
Finansinntekter 18.000 17.000 17.000 18.000 44.000
Finanskostnader 0 -5.000 -2.000 0 0
Finans 18.000 12.000 15.000 18.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Årsresultat 413.000 202.000 108.000 124.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 5.000 5.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 131.000 178.000 224.000 13.000
Sum varige driftsmidler 85.000 131.000 178.000 224.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.337.000 1.248.000 1.261.000 1.268.000 1.147.000
Sum anleggsmidler 1.427.000 1.380.000 1.444.000 1.497.000 1.188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 261.000 70.000 82.000 97.000 154.000
Andre fordringer 0 0 0 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.225.000 969.000 568.000 570.000 522.000
Sum omløpsmidler 1.486.000 1.039.000 650.000 677.000 675.000
Sum eiendeler 2.913.000 2.419.000 2.094.000 2.174.000 1.863.000
Sum opptjent egenkapital 1.976.000 1.563.000 1.361.000 1.253.000 1.129.000
Sum egenkapital 2.076.000 1.663.000 1.461.000 1.353.000 1.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 100.000 124.000 0
Leverandørgjeld 18.000 15.000 17.000 10.000 6.000
Betalbar skatt 121.000 55.000 35.000 19.000 116.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 42.000 80.000 194.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 686.000 644.000 401.000 473.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 837.000 756.000 533.000 696.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 2.913.000 2.419.000 2.094.000 2.173.000 1.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 649.000 283.000 117.000 -19.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.2 1 1.1
Soliditet 71.3 68.7 69.8 62.3 66.0
Resultatgrad 53.3 25.3 9.3 8.3 19.7
Rentedekningsgrad 5 6
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 18.2 1 6.9 7.6 22.5
Signatur
18.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex