Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederi Mefjord ANS
Juridisk navn:  Partrederi Mefjord ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76085522
Engbakken 10 Engbakken 10 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 969420155
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Skjerpen`S Revisjon Og Regnskapskont
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.02%
Resultat  
  
-55.74%
Egenkapital  
  
42.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.379.000 2.644.000 2.425.000 2.167.000 1.685.000
Resultat: 324.000 732.000 557.000 211.000 -893.000
Egenkapital: 1.085.000 761.000 17.000 -541.000 -752.000
Regnskap for  Partrederi Mefjord ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.379.000 2.644.000 2.425.000 2.167.000 1.685.000
Driftskostnader -2.055.000 -1.914.000 -1.868.000 -1.956.000 -2.579.000
Driftsresultat 324.000 729.000 557.000 211.000 -893.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 0 0
Resultat før skatt 324.000 732.000 557.000 211.000 -893.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 324.000 732.000 557.000 211.000 -893.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 193.000 196.000 222.000 169.000 254.000
Sum omløpsmidler 1.030.000 670.000 0 0 0
Sum eiendeler 1.223.000 866.000 222.000 169.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 761.000 17.000 -541.000 -752.000
Sum egenkapital 1.085.000 761.000 17.000 -541.000 -752.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 58.000 646.000 903.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 104.000 147.000 64.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.223.000 865.000 222.000 169.000 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.379.000 2.613.000 2.425.000 2.091.000 1.685.000
Andre inntekter 0 31.000 0 76.000 0
Driftsinntekter 2.379.000 2.644.000 2.425.000 2.167.000 1.685.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -12.000 -13.000
Lønninger -1.207.000 -1.231.000 -1.121.000 -989.000 -810.000
Avskrivning -67.000 -87.000 -91.000 -85.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -781.000 -596.000 -650.000 -870.000 -1.671.000
Driftskostnader -2.055.000 -1.914.000 -1.868.000 -1.956.000 -2.579.000
Driftsresultat 324.000 729.000 557.000 211.000 -893.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 324.000 732.000 557.000 211.000 -893.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 5.000 17.000 30.000 42.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 163.000 127.000 107.000 114.000 171.000
Sum varige driftsmidler 193.000 196.000 222.000 169.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 193.000 196.000 222.000 169.000 254.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.030.000 670.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.030.000 670.000 0 0 0
Sum eiendeler 1.223.000 866.000 222.000 169.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 761.000 17.000 -541.000 -752.000
Sum egenkapital 1.085.000 761.000 17.000 -541.000 -752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 58.000 646.000 903.000
Leverandørgjeld 4.000 41.000 17.000 6.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 64.000 131.000 58.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 104.000 147.000 64.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.223.000 865.000 222.000 169.000 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 892.000 566.000 -147.000 -64.000 -103.000
Likviditetsgrad 1 7.5 6.4 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 7.5 6.4 0 0.1 0.1
Soliditet 88.7 8 7.7 -320.1 -296.1
Resultatgrad 13.6 27.6 2 9.7 -53.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 12.1 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 26.5 84.6 250.9 124.9 -351.6
Signatur
08.05.2012
DELTAKERNE HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex