Partrederiet Arve Engdal ANS
Juridisk navn:  Partrederiet Arve Engdal ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94742885
Fax: 57787936
6926 Krakhella 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 968363794
Aksjekapital: 2.644.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/30/1993
Foretakstype: PRE
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Kystrekneskap Leif Follevåg
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.83%
Resultat  
  
43.01%
Egenkapital  
  
-12.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 982.000 1.089.000 1.663.000 817.000 3.082.000
Resultat: -269.000 -472.000 -394.000 -656.000 731.000
Egenkapital: 1.785.000 2.029.000 2.471.000 2.644.000 3.307.000
Regnskap for  Partrederiet Arve Engdal ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 982.000 1.089.000 1.663.000 817.000 3.082.000
Driftskostnader -1.266.000 -1.573.000 -2.059.000 -1.474.000 -2.350.000
Driftsresultat -284.000 -483.000 -397.000 -656.000 733.000
Finansinntekter 15.000 13.000 10.000 16.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -15.000 -12.000
Finans 15.000 13.000 3.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt -269.000 -472.000 -394.000 -656.000 731.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -269.000 -472.000 -394.000 -656.000 731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.812.000 1.988.000 2.196.000 2.150.000 2.422.000
Sum omløpsmidler 739.000 685.000 1.089.000 962.000 3.859.000
Sum eiendeler 2.551.000 2.673.000 3.285.000 3.112.000 6.281.000
Sum opptjent egenkapital 1.785.000 2.029.000 2.471.000 0 3.307.000
Sum egenkapital 1.785.000 2.029.000 2.471.000 2.644.000 3.307.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 144.000 89.000 130.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 499.000 726.000 338.000 2.801.000
Sum gjeld og egenkapital 2.551.000 2.672.000 3.286.000 3.112.000 6.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 930.000 982.000 1.433.000 631.000 3.082.000
Andre inntekter 51.000 107.000 230.000 186.000 0
Driftsinntekter 982.000 1.089.000 1.663.000 817.000 3.082.000
Varekostnad 0 0 0 -135.000 -46.000
Lønninger -383.000 -357.000 -636.000 -195.000 -1.413.000
Avskrivning -176.000 -176.000 -167.000 -364.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -707.000 -1.040.000 -1.256.000 -780.000 -888.000
Driftskostnader -1.266.000 -1.573.000 -2.059.000 -1.474.000 -2.350.000
Driftsresultat -284.000 -483.000 -397.000 -656.000 733.000
Finansinntekter 15.000 13.000 10.000 16.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -15.000 -12.000
Finans 15.000 13.000 3.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -269.000 -472.000 -394.000 -656.000 731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 111.000 119.000 128.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.760.000 1.935.000 2.111.000 2.150.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 52.000 85.000 0 2.409.000
Sum anleggsmidler 1.812.000 1.988.000 2.196.000 2.150.000 2.422.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 56.000 11.000 3.618.000
Andre fordringer 59.000 64.000 95.000 564.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 680.000 621.000 939.000 387.000 44.000
Sum omløpsmidler 739.000 685.000 1.089.000 962.000 3.859.000
Sum eiendeler 2.551.000 2.673.000 3.285.000 3.112.000 6.281.000
Sum opptjent egenkapital 1.785.000 2.029.000 2.471.000 0 3.307.000
Sum egenkapital 1.785.000 2.029.000 2.471.000 2.644.000 3.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 144.000 89.000 130.000 174.000
Leverandørgjeld 157.000 206.000 142.000 157.000 986.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 66.000 289.000 94.000 1.146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 227.000 294.000 87.000 669.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 499.000 726.000 338.000 2.801.000
Sum gjeld og egenkapital 2.551.000 2.672.000 3.286.000 3.112.000 6.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 186.000 363.000 624.000 1.058.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.5 2.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.5 2.9 1.4
Soliditet 7 75.9 75.2 85.0 52.6
Resultatgrad -28.9 -44.4 -23.9 -80.3 23.8
Rentedekningsgrad -56.7 -42.7 62.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -10.5 -17.6 -11.8 -20.6 11.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex