Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Jostein Sivertsen Og Vidar Bruun Sivertsen Ans
Juridisk navn:  Partrederiet Jostein Sivertsen Og Vidar Bruun Sivertsen Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75525994
Fax:
8097 Givær 8097 Givær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 969643235
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/8/1997 1
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Salten Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.32%
Resultat  
  
-158.33%
Egenkapital  
  
-3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 974.000 1.178.000 1.068.000 921.000 1.056.000
Resultat: -21.000 36.000 0 0 77.000
Egenkapital: 610.000 631.000 601.000 603.000 602.000
Regnskap for  Partrederiet Jostein Sivertsen Og Vidar Bruun Sivertsen Ans
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 974.000 1.178.000 1.068.000 921.000 1.056.000
Driftskostnader -1.001.000 -1.149.000 -1.076.000 -930.000 -986.000
Driftsresultat -26.000 30.000 -7.000 -9.000 68.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 10.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 10.000 8.000
Resultat før skatt -21.000 36.000 0 0 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 36.000 0 0 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.000 251.000 312.000 325.000 340.000
Sum omløpsmidler 507.000 548.000 453.000 423.000 341.000
Sum eiendeler 733.000 799.000 765.000 748.000 681.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 285.000 258.000 259.000 258.000
Sum egenkapital 610.000 631.000 601.000 603.000 602.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 168.000 163.000 145.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 733.000 799.000 764.000 748.000 681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 956.000 1.163.000 1.054.000 904.000 1.044.000
Andre inntekter 18.000 15.000 14.000 16.000 11.000
Driftsinntekter 974.000 1.178.000 1.068.000 921.000 1.056.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -747.000 -900.000 -830.000 -688.000 -733.000
Avskrivning -24.000 -61.000 -34.000 -16.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -230.000 -188.000 -212.000 -226.000 -165.000
Driftskostnader -1.001.000 -1.149.000 -1.076.000 -930.000 -986.000
Driftsresultat -26.000 30.000 -7.000 -9.000 68.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 10.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 10.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 36.000 0 0 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 219.000 243.000 304.000 317.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 226.000 251.000 312.000 325.000 340.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 226.000 251.000 312.000 325.000 340.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 504.000 548.000 453.000 423.000 341.000
Sum omløpsmidler 507.000 548.000 453.000 423.000 341.000
Sum eiendeler 733.000 799.000 765.000 748.000 681.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 285.000 258.000 259.000 258.000
Sum egenkapital 610.000 631.000 601.000 603.000 602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 98.000 75.000 68.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 70.000 86.000 75.000 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 168.000 163.000 145.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 733.000 799.000 764.000 748.000 681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 384.000 380.000 290.000 278.000 262.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.3 2.8 2.9 4.3
Likviditetsgrad 2 4.1 3.3 2.8 3.0 4.4
Soliditet 83.2 7 78.7 80.6 88.4
Resultatgrad -2.7 2.5 -0.7 -1.0 6.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.7 4.5 -0.1 0.1 11.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex