Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Kolbjørn ANS
Juridisk navn:  Partrederiet Kolbjørn ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99579885
V/ Harald Knut Møgster V/ Harald Knut Møgster Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 950079371
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/22/1980
Foretakstype: PRE
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-184.02%
Egenkapital  
  
-15.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 69.000
Resultat: -1.046.000 1.245.000 -167.000 137.000 969.000
Egenkapital: 20.026.000 23.764.000 25.690.000 40.292.000 55.097.000
Regnskap for  Partrederiet Kolbjørn ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 69.000
Driftskostnader -93.000 -360.000 -207.000 -69.000 -1.132.000
Driftsresultat -93.000 -360.000 -207.000 -69.000 -1.064.000
Finansinntekter -952.000 1.605.000 41.000 206.000 2.033.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -952.000 1.605.000 41.000 206.000 2.033.000
Resultat før skatt -1.046.000 1.245.000 -167.000 137.000 969.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.046.000 1.245.000 -167.000 137.000 969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.672.000 4.757.000 7.000
Sum omløpsmidler 20.099.000 23.837.000 21.090.000 35.542.000 55.091.000
Sum eiendeler 20.099.000 23.837.000 25.762.000 40.299.000 55.098.000
Sum opptjent egenkapital 20.026.000 -23.764.000 -25.690.000 -40.292.000 0
Sum egenkapital 20.026.000 23.764.000 25.690.000 40.292.000 55.097.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.000 72.000 72.000 7.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 20.098.000 -23.692.000 -25.618.000 -40.285.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 69.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 69.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -57.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0 -7.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -360.000 -207.000 -5.000 -1.111.000
Driftskostnader -93.000 -360.000 -207.000 -69.000 -1.132.000
Driftsresultat -93.000 -360.000 -207.000 -69.000 -1.064.000
Finansinntekter -952.000 1.605.000 41.000 206.000 2.033.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -952.000 1.605.000 41.000 206.000 2.033.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.046.000 1.245.000 -167.000 137.000 969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 7.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.672.000 4.757.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 4.672.000 4.757.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 50.000 0 74.000 212.000
Sum investeringer 14.504.000 15.525.000 0 0 0
Kasse, bank 5.594.000 8.262.000 21.090.000 35.468.000 54.879.000
Sum omløpsmidler 20.099.000 23.837.000 21.090.000 35.542.000 55.091.000
Sum eiendeler 20.099.000 23.837.000 25.762.000 40.299.000 55.098.000
Sum opptjent egenkapital 20.026.000 -23.764.000 -25.690.000 -40.292.000 0
Sum egenkapital 20.026.000 23.764.000 25.690.000 40.292.000 55.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 72.000 72.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.000 72.000 72.000 7.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 20.098.000 -23.692.000 -25.618.000 -40.285.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.027.000 23.765.000 21.018.000 35.535.000 55.090.000
Likviditetsgrad 1 279.2 331.1 292.9 5077.4 55091.0
Likviditetsgrad 2 279.2 331.1 292.9 5077.5 55091.1
Soliditet 99.6 99.7 99.7 100.0 100.0
Resultatgrad -1542.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.2 5.2 -0.6 0.3 1.8
Signatur
22.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex