Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Ryberg Og Hardy ANS
Juridisk navn:  Partrederiet Ryberg Og Hardy ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91571589
V/Ronny Hardy Alkeveien 13 V/Ronny Arve Hardy Sørværæy Fax:
8003 Bodø 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 965414126
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/29/1992
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -11.000 -8.000
Egenkapital: 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Regnskap for  Partrederiet Ryberg Og Hardy ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -11.000 -8.000
Driftsresultat 0 0 0 -11.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 -11.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -11.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 732.000 732.000 726.000 726.000 737.000
Sum omløpsmidler 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 732.000 732.000 731.000 731.000 742.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Sum egenkapital 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -11.000 -8.000
Driftskostnader 0 0 0 -11.000 -8.000
Driftsresultat 0 0 0 -11.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -11.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 732.000 732.000 726.000 726.000 737.000
Sum anleggsmidler 732.000 732.000 726.000 726.000 737.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 732.000 732.000 731.000 731.000 742.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Sum egenkapital 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 732.000 732.000 732.000 732.000 742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 5.000 5.000 5.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 -1.5 -1.1
Prokurister
27.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex