Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Sofie DA
Juridisk navn:  Partrederiet Sofie DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94814895
Zindelsens Vei 33 Zindelsens Vei 33 Fax: 94852936
8300 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 976280385
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 200.000 0 0
Egenkapital: 2.733.000 2.733.000 2.933.000 2.733.000 2.733.000
Regnskap for  Partrederiet Sofie DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 200.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 200.000 0 0
Resultat før skatt 0 0 200.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 200.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000
Sum omløpsmidler 0 0 200.000 0 0
Sum eiendeler 2.773.000 2.773.000 2.973.000 2.773.000 2.773.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 2.733.000 2.933.000 2.733.000 2.733.000
Sum egenkapital 2.733.000 2.733.000 2.933.000 2.733.000 2.733.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 2.773.000 2.773.000 2.973.000 2.773.000 2.773.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 200.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 200.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 200.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000
Sum anleggsmidler 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 200.000 0 0
Sum eiendeler 2.773.000 2.773.000 2.973.000 2.773.000 2.773.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 2.733.000 2.933.000 2.733.000 2.733.000
Sum egenkapital 2.733.000 2.733.000 2.933.000 2.733.000 2.733.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 2.773.000 2.773.000 2.973.000 2.773.000 2.773.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -40.000 160.000 -40.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0 0 5 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 5 0.1 0.1
Soliditet 98.6 98.6 98.7 98.6 98.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 6.7 0.0 0.0
Signatur
19.04.2010
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
19.04.2010
BESTYRENDE REDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex