Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Waage ANS
Juridisk navn:  Partrederiet Waage ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183354
Vollen 10 Vollen 10 Fax: 56183354
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 959349657
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/12/1990
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.75%
Resultat  
  
-1087.5%
Egenkapital  
  
-1044.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 236.000 617.000
Resultat: -95.000 -8.000
Egenkapital: -103.000 -9.000
Regnskap for  Partrederiet Waage ANS
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 236.000 617.000
Driftskostnader -331.000 -625.000
Driftsresultat -95.000 -8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -95.000 -8.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -95.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 431.000
Sum omløpsmidler 86.000 192.000
Sum eiendeler 541.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -9.000
Sum egenkapital -103.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 584.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000 617.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 236.000 617.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -133.000 -328.000
Avskrivning -84.000 -32.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -265.000
Driftskostnader -331.000 -625.000
Driftsresultat -95.000 -8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -95.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 21.000
Driftsløsøre 34.000 23.000
Sum varige driftsmidler 455.000 431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 455.000 431.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 48.000 108.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 39.000 84.000
Sum omløpsmidler 86.000 192.000
Sum eiendeler 541.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -9.000
Sum egenkapital -103.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 584.000 546.000
Leverandørgjeld 26.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 85.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2.2
Soliditet - -1.4
Resultatgrad -40.3 -1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.3 -70.2
Total kapitalrentabilitet -17.5 -1.3
Signatur
05.07.2017
DEN ENKELTE DELTAKER.
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex