Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pastell As
Juridisk navn:  Pastell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Anders Larsens Gate 16 Anders Larsens Gate 16 Fax:
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 998379105
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/16/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
90.36%
Resultat  
  
252.46%
Egenkapital  
  
950%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012
Omsetning: 1.224.000 643.000 1.099.000
Resultat: 215.000 61.000 -87.000
Egenkapital: 63.000 6.000 -37.000
Regnskap for  Pastell As
Resultat 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.224.000 643.000 1.099.000
Driftskostnader -1.008.000 -580.000 -1.186.000
Driftsresultat 216.000 63.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0
Finans -1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 215.000 61.000 -87.000
Skattekostnad -58.000 -17.000 26.000
Årsresultat 157.000 43.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 26.000
Sum omløpsmidler 452.000 164.000 191.000
Sum eiendeler 452.000 173.000 217.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 -24.000 -67.000
Sum egenkapital 63.000 6.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 388.000 166.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 452.000 172.000 217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.224.000 643.000 1.099.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.224.000 643.000 1.099.000
Varekostnad -510.000 -202.000 -287.000
Lønninger -322.000 -285.000 -621.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -93.000 -278.000
Driftskostnader -1.008.000 -580.000 -1.186.000
Driftsresultat 216.000 63.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0
Finans -1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0
Årsresultat 157.000 43.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 9.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 324.000 116.000 137.000
Andre fordringer 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 48.000 52.000
Sum omløpsmidler 452.000 164.000 191.000
Sum eiendeler 452.000 173.000 217.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 -24.000 -67.000
Sum egenkapital 63.000 6.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 68.000 20.000 0
Betalbar skatt 48.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 39.000 188.000
Utbytte -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 107.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000 166.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 452.000 172.000 217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -2.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 0.8
Soliditet 13.9 3.5 -17.1
Resultatgrad 17.6 9.8 -7.9
Rentedekningsgrad 216.0 21.0
Gjeldsgrad 6.2 27.7 -6.9
Total kapitalrentabilitet 47.8 36.6 -40.1
Signatur
10.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2013
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex