Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pathfinder Norway Limited
Juridisk navn:  Pathfinder Norway Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hafrsfjordgata 31 B Hafrsfjordgata 31 B Fax:
0268 Oslo 268 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 894843012
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/5/2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.22%
Resultat  
  
1100%
Egenkapital  
  
146.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 19.000 49.000 224.000 49.000 76.000
Resultat: 120.000 -12.000 26.000 -50.000 -45.000
Egenkapital: 38.000 -82.000 -69.000 -95.000 -45.000
Regnskap for  Pathfinder Norway Limited
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 19.000 49.000 224.000 49.000 76.000
Driftskostnader -150.000 -60.000 -197.000 -98.000 -120.000
Driftsresultat -130.000 -11.000 27.000 -49.000 -44.000
Finansinntekter 250.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 250.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 120.000 -12.000 26.000 -50.000 -45.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 -12.000 26.000 -50.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 0 5.000 0 5.000
Sum eiendeler 38.000 0 5.000 0 5.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -82.000 -69.000 -95.000 -45.000
Sum egenkapital 38.000 -82.000 -69.000 -95.000 -45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 82.000 74.000 95.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 0 5.000 0 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 46.000 224.000 49.000 76.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 49.000 224.000 49.000 76.000
Varekostnad -4.000 0 0 -18.000 0
Lønninger -6.000 -4.000 0 -7.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -56.000 -197.000 -73.000 -119.000
Driftskostnader -150.000 -60.000 -197.000 -98.000 -120.000
Driftsresultat -130.000 -11.000 27.000 -49.000 -44.000
Finansinntekter 250.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 250.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 -12.000 26.000 -50.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 5.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 19.000 0 5.000 0 5.000
Sum eiendeler 38.000 0 5.000 0 5.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -82.000 -69.000 -95.000 -45.000
Sum egenkapital 38.000 -82.000 -69.000 -95.000 -45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 19.000 16.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 62.000 55.000 88.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 0 82.000 74.000 95.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 0 5.000 0 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 -82.000 -69.000 -95.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 100.0 -1380.0 -900.0
Resultatgrad -684.2 -22.4 12.1 -100.0 -57.9
Rentedekningsgrad -11.0 27.0 -24.5 -44.0
Gjeldsgrad 0.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet 315.8 540.0 -880.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex