Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Patrol Invest AS
Juridisk navn:  Patrol Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55393850
Garnesstølen 33 Garnesstølen 33 Fax: 55242780
5264 Garnes 5264 Garnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989237233
Aksjekapital: 1.093.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-106.1%
Egenkapital  
  
-0.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -520.000 8.528.000 3.101.000 1.886.000 1.011.000
Egenkapital: 36.692.000 37.004.000 28.676.000 25.735.000 23.850.000
Regnskap for  Patrol Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -78.000 -53.000 -32.000 -33.000 -14.000
Driftsresultat -78.000 -53.000 -32.000 -33.000 -14.000
Finansinntekter -352.000 9.180.000 3.339.000 2.122.000 1.301.000
Finanskostnader -91.000 -599.000 -207.000 -203.000 -276.000
Finans -443.000 8.581.000 3.132.000 1.919.000 1.025.000
Resultat før skatt -520.000 8.528.000 3.101.000 1.886.000 1.011.000
Skattekostnad 208.000 0 0 0 0
Årsresultat -312.000 8.528.000 3.101.000 1.886.000 1.011.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.768.000 27.379.000 26.644.000 26.644.000 26.681.000
Sum omløpsmidler 857.000 11.938.000 5.359.000 3.567.000 2.899.000
Sum eiendeler 37.625.000 39.317.000 32.003.000 30.211.000 29.580.000
Sum opptjent egenkapital 18.562.000 18.874.000 10.546.000 7.606.000 5.720.000
Sum egenkapital 36.692.000 37.004.000 28.676.000 25.735.000 23.850.000
Sum langsiktig gjeld 907.000 2.082.000 3.119.000 4.355.000 5.611.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 231.000 208.000 122.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 37.625.000 39.317.000 32.003.000 30.213.000 29.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -53.000 -32.000 -33.000 -14.000
Driftskostnader -78.000 -53.000 -32.000 -33.000 -14.000
Driftsresultat -78.000 -53.000 -32.000 -33.000 -14.000
Finansinntekter -352.000 9.180.000 3.339.000 2.122.000 1.301.000
Finanskostnader -91.000 -599.000 -207.000 -203.000 -276.000
Finans -443.000 8.581.000 3.132.000 1.919.000 1.025.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -160.000 0 0
Årsresultat -312.000 8.528.000 3.101.000 1.886.000 1.011.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.768.000 27.379.000 26.644.000 26.644.000 26.681.000
Sum anleggsmidler 36.768.000 27.379.000 26.644.000 26.644.000 26.681.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 378.000 21.000 13.000 8.000 7.000
Sum investeringer 0 5.666.000 4.147.000 2.469.000 2.103.000
Kasse, bank 479.000 366.000 859.000 901.000 530.000
Sum omløpsmidler 857.000 11.938.000 5.359.000 3.567.000 2.899.000
Sum eiendeler 37.625.000 39.317.000 32.003.000 30.211.000 29.580.000
Sum opptjent egenkapital 18.562.000 18.874.000 10.546.000 7.606.000 5.720.000
Sum egenkapital 36.692.000 37.004.000 28.676.000 25.735.000 23.850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 208.000 208.000 208.000 208.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 907.000 2.082.000 3.119.000 4.355.000 5.611.000
Leverandørgjeld 9.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -160.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 27.000 48.000 122.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 231.000 208.000 122.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 37.625.000 39.317.000 32.003.000 30.213.000 29.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 831.000 11.707.000 5.151.000 3.445.000 2.779.000
Likviditetsgrad 1 3 51.7 25.8 29.2 24.2
Likviditetsgrad 2 3 51.7 25.8 29.3 24.2
Soliditet 97.5 94.1 89.6 85.2 80.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.1 -0.2 10.3 4.7
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.1 23.2 10.3 6.9 4.4
Signatur
27.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex