Peckoltia
Juridisk navn:  Peckoltia
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22382851
Harald Hårfagres Gate 10B Harald Hårfagres Gate 10B Fax:
0363 Oslo 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993288896
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/26/2008
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Calculare Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2.38%
Egenkapital  
  
-14.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -41.000 -42.000 -34.000 -21.000 -20.000
Egenkapital: 251.000 292.000 334.000 367.000 389.000
Regnskap for  Peckoltia
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -41.000 -42.000 -34.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat -41.000 -42.000 -34.000 -22.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -41.000 -42.000 -34.000 -21.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -42.000 -34.000 -21.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 289.000 330.000 362.000 386.000 407.000
Sum eiendeler 289.000 330.000 362.000 386.000 407.000
Sum opptjent egenkapital 251.000 292.000 334.000 367.000 389.000
Sum egenkapital 251.000 292.000 334.000 367.000 389.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 38.000 28.000 18.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 330.000 362.000 385.000 407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -42.000 -34.000 -22.000 -21.000
Driftskostnader -41.000 -42.000 -34.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat -41.000 -42.000 -34.000 -22.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -42.000 -34.000 -21.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 261.000 293.000 317.000 338.000
Sum omløpsmidler 289.000 330.000 362.000 386.000 407.000
Sum eiendeler 289.000 330.000 362.000 386.000 407.000
Sum opptjent egenkapital 251.000 292.000 334.000 367.000 389.000
Sum egenkapital 251.000 292.000 334.000 367.000 389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 35.000 25.000 15.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 38.000 28.000 18.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 330.000 362.000 385.000 407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 292.000 334.000 368.000 389.000
Likviditetsgrad 1 7.6 8.7 12.9 21.4 22.6
Likviditetsgrad 2 7.6 8.7 12.9 21.4 22.7
Soliditet 86.9 88.5 92.3 95.3 95.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -14.2 -12.7 -9.4 -5.7 -5.2
Signatur
21.11.2011
SVEN GØRAN WALDEMAR PÅHLSSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex