Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Peder Morset Stiftelse
Juridisk navn:  Peder Morset Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73812000
Fossan 23 Fossan 23 Fax: 73812070
7584 Selbustrand 7584 Selbustrand
Fylke: Kommune:
Trøndelag Selbu
Org.nr: 871575592
Aksjekapital: 35.778.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 9/28/1968
Foretakstype: STI
Tidligere navn: peder morseths stiftelse
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.2%
Resultat  
  
-240.54%
Egenkapital  
  
-1.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.682.000 34.243.000 33.826.000 33.145.000 32.283.000
Resultat: -624.000 444.000 717.000 -243.000 402.000
Egenkapital: 36.474.000 37.098.000 36.654.000 35.936.000 36.180.000
Regnskap for  Peder Morset Stiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.682.000 34.243.000 33.826.000 33.145.000 32.283.000
Driftskostnader -34.940.000 -32.522.000 -31.869.000 -32.148.000 -30.569.000
Driftsresultat 742.000 1.721.000 1.957.000 998.000 1.714.000
Finansinntekter 130.000 153.000 163.000 225.000 343.000
Finanskostnader -1.496.000 -1.429.000 -1.403.000 -1.467.000 -1.656.000
Finans -1.366.000 -1.276.000 -1.240.000 -1.242.000 -1.313.000
Resultat før skatt -624.000 444.000 717.000 -243.000 402.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -624.000 444.000 717.000 -243.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.281.000 74.359.000 72.602.000 74.292.000 76.074.000
Sum omløpsmidler 8.409.000 9.743.000 8.201.000 6.500.000 6.586.000
Sum eiendeler 82.690.000 84.102.000 80.803.000 80.792.000 82.660.000
Sum opptjent egenkapital 36.474.000 37.098.000 36.654.000 35.936.000 36.180.000
Sum egenkapital 36.474.000 37.098.000 36.654.000 35.936.000 36.180.000
Sum langsiktig gjeld 41.088.000 42.227.000 39.830.000 40.826.000 41.804.000
Sum kortsiktig gjeld 5.128.000 4.777.000 4.320.000 4.030.000 4.676.000
Sum gjeld og egenkapital 82.690.000 84.102.000 80.804.000 80.792.000 82.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.588.000 34.243.000 33.826.000 33.145.000 31.526.000
Andre inntekter 94.000 0 0 0 756.000
Driftsinntekter 35.682.000 34.243.000 33.826.000 33.145.000 32.283.000
Varekostnad 0 -12.000 -13.000 -26.000 0
Lønninger -23.338.000 -22.232.000 -21.245.000 -21.098.000 -20.419.000
Avskrivning -2.375.000 -2.154.000 -2.198.000 -2.228.000 -2.192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.227.000 -8.124.000 -8.413.000 -8.796.000 -7.958.000
Driftskostnader -34.940.000 -32.522.000 -31.869.000 -32.148.000 -30.569.000
Driftsresultat 742.000 1.721.000 1.957.000 998.000 1.714.000
Finansinntekter 130.000 153.000 163.000 225.000 343.000
Finanskostnader -1.496.000 -1.429.000 -1.403.000 -1.467.000 -1.656.000
Finans -1.366.000 -1.276.000 -1.240.000 -1.242.000 -1.313.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -624.000 444.000 717.000 -243.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 60.368.000 62.017.000 63.672.000 65.128.000 66.535.000
Maskiner anlegg 7.334.000 6.116.000 2.640.000 2.766.000 3.059.000
Driftsløsøre 1.014.000 700.000 810.000 972.000 1.134.000
Sum varige driftsmidler 68.715.000 68.832.000 67.121.000 68.865.000 70.728.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.566.000 5.527.000 5.481.000 5.427.000 5.346.000
Sum anleggsmidler 74.281.000 74.359.000 72.602.000 74.292.000 76.074.000
Varebeholdning 233.000 272.000 312.000 177.000 0
Kundefordringer 100.000 178.000 35.000 203.000 259.000
Andre fordringer 239.000 517.000 525.000 376.000 710.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.837.000 8.776.000 7.329.000 5.744.000 5.617.000
Sum omløpsmidler 8.409.000 9.743.000 8.201.000 6.500.000 6.586.000
Sum eiendeler 82.690.000 84.102.000 80.803.000 80.792.000 82.660.000
Sum opptjent egenkapital 36.474.000 37.098.000 36.654.000 35.936.000 36.180.000
Sum egenkapital 36.474.000 37.098.000 36.654.000 35.936.000 36.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.088.000 42.227.000 39.830.000 40.826.000 41.804.000
Leverandørgjeld 1.330.000 946.000 885.000 863.000 1.289.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.376.000 1.419.000 1.366.000 1.221.000 1.295.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.422.000 2.412.000 2.068.000 1.946.000 2.092.000
Sum kortsiktig gjeld 5.128.000 4.777.000 4.320.000 4.030.000 4.676.000
Sum gjeld og egenkapital 82.690.000 84.102.000 80.804.000 80.792.000 82.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.281.000 4.966.000 3.881.000 2.470.000 1.910.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2 1.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 2 1.8 1.6 1.5
Soliditet 44.1 44.1 45.4 44.5 43.8
Resultatgrad 2.1 5 5.8 3.0 5.3
Rentedekningsgrad 0.5 1.2 1.4 0.8 1.2
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.2 2.6 1.5 2.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex