Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Peer Gynt AS
Juridisk navn:  Peer Gynt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61294770
Kapellvegen 1 Kapellvegen 1 Fax: 61294771
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 965407375
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/30/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Sør-Fron As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.18%
Resultat  
  
-163.14%
Egenkapital  
  
-5.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.511.000 26.624.000 26.051.000 23.820.000 21.236.000
Resultat: -644.000 1.020.000 3.289.000 3.963.000 992.000
Egenkapital: 11.245.000 11.889.000 10.869.000 7.580.000 3.617.000
Regnskap for  Peer Gynt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.511.000 26.624.000 26.051.000 23.820.000 21.236.000
Driftskostnader -26.237.000 -25.670.000 -22.787.000 -19.751.000 -19.918.000
Driftsresultat -725.000 955.000 3.265.000 4.069.000 1.318.000
Finansinntekter 87.000 66.000 71.000 60.000 99.000
Finanskostnader -5.000 0 -47.000 -166.000 -426.000
Finans 82.000 66.000 24.000 -106.000 -327.000
Resultat før skatt -644.000 1.020.000 3.289.000 3.963.000 992.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -644.000 1.020.000 3.289.000 3.963.000 992.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.390.000 8.949.000 7.167.000 7.498.000 7.683.000
Sum omløpsmidler 8.930.000 11.486.000 12.448.000 11.571.000 8.904.000
Sum eiendeler 17.320.000 20.435.000 19.615.000 19.069.000 16.587.000
Sum opptjent egenkapital 1.245.000 1.889.000 -869.000 -2.420.000 -6.383.000
Sum egenkapital 11.245.000 11.889.000 10.869.000 7.580.000 3.617.000
Sum langsiktig gjeld 790.000 960.000 1.130.000 2.910.000 7.499.000
Sum kortsiktig gjeld 5.285.000 7.587.000 7.616.000 8.579.000 5.471.000
Sum gjeld og egenkapital 17.320.000 20.436.000 17.877.000 19.069.000 16.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.184.000 17.674.000 17.496.000 23.274.000 20.876.000
Andre inntekter 8.327.000 8.951.000 8.555.000 546.000 361.000
Driftsinntekter 25.511.000 26.624.000 26.051.000 23.820.000 21.236.000
Varekostnad -1.780.000 -2.161.000 -1.803.000 -1.510.000 -1.183.000
Lønninger -6.974.000 -8.238.000 -8.013.000 -6.225.000 -5.749.000
Avskrivning -905.000 -812.000 -880.000 -645.000 -864.000
Nedskrivning 0 -57.000 -190.000 0 -2.313.000
Andre driftskostnader -16.578.000 -14.402.000 -11.901.000 -11.371.000 -9.809.000
Driftskostnader -26.237.000 -25.670.000 -22.787.000 -19.751.000 -19.918.000
Driftsresultat -725.000 955.000 3.265.000 4.069.000 1.318.000
Finansinntekter 87.000 66.000 71.000 60.000 99.000
Finanskostnader -5.000 0 -47.000 -166.000 -426.000
Finans 82.000 66.000 24.000 -106.000 -327.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -644.000 1.020.000 3.289.000 3.963.000 992.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.220.000 1.390.000 0 244.000 398.000
Fast eiendom 5.966.000 6.259.000 5.828.000 6.079.000 6.620.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.094.000 1.191.000 1.233.000 1.071.000 562.000
Sum varige driftsmidler 7.060.000 7.449.000 7.061.000 7.150.000 7.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 106.000 104.000 104.000
Sum anleggsmidler 8.390.000 8.949.000 7.167.000 7.498.000 7.683.000
Varebeholdning 465.000 572.000 532.000 344.000 124.000
Kundefordringer 180.000 803.000 1.003.000 424.000 321.000
Andre fordringer 1.485.000 1.267.000 590.000 450.000 274.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.800.000 8.844.000 10.323.000 10.354.000 8.185.000
Sum omløpsmidler 8.930.000 11.486.000 12.448.000 11.571.000 8.904.000
Sum eiendeler 17.320.000 20.435.000 19.615.000 19.069.000 16.587.000
Sum opptjent egenkapital 1.245.000 1.889.000 -869.000 -2.420.000 -6.383.000
Sum egenkapital 11.245.000 11.889.000 10.869.000 7.580.000 3.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 790.000 960.000 1.130.000 1.300.000 1.470.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 790.000 960.000 1.130.000 2.910.000 7.499.000
Leverandørgjeld 567.000 1.655.000 1.155.000 2.263.000 343.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 243.000 529.000 448.000 432.000 397.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.475.000 5.403.000 6.013.000 5.883.000 4.731.000
Sum kortsiktig gjeld 5.285.000 7.587.000 7.616.000 8.579.000 5.471.000
Sum gjeld og egenkapital 17.320.000 20.436.000 17.877.000 19.069.000 16.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.645.000 3.899.000 4.832.000 2.992.000 3.433.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.6 1.3 1.7
Soliditet 64.9 58.2 55.4 39.8 21.8
Resultatgrad -2.8 3.6 12.5 17.1 6.2
Rentedekningsgrad 69.5 24.5 3.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.8 1.5 3.6
Total kapitalrentabilitet -3.7 5 1 21.7 8.5
Signatur
18.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2020
PROKURA
STØVE MAY BRIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex