Peisselskabet AS
Juridisk navn:  Peisselskabet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22556363
Henrik Ibsens gate 28 Henrik Ibsens gate 28 Fax: 22556362
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935783267
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 9/20/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.31%
Resultat  
  
-80.35%
Egenkapital  
  
-37.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 68.661.000 71.750.000 78.154.000 91.467.000 78.779.000
Resultat: 2.103.000 10.702.000 7.820.000 13.082.000 6.124.000
Egenkapital: 10.105.000 16.269.000 15.850.000 9.940.000 7.957.000
Regnskap for  Peisselskabet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 68.661.000 71.750.000 78.154.000 91.467.000 78.779.000
Driftskostnader -66.310.000 -60.853.000 -69.983.000 -77.695.000 -72.443.000
Driftsresultat 2.351.000 10.898.000 8.171.000 13.772.000 6.335.000
Finansinntekter 186.000 128.000 42.000 11.000 48.000
Finanskostnader -435.000 -324.000 -393.000 -700.000 -260.000
Finans -249.000 -196.000 -351.000 -689.000 -212.000
Resultat før skatt 2.103.000 10.702.000 7.820.000 13.082.000 6.124.000
Skattekostnad -467.000 -2.483.000 -1.910.000 -3.300.000 -1.113.000
Årsresultat 1.636.000 8.219.000 5.911.000 9.782.000 5.011.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.465.000 7.734.000 5.878.000 2.914.000 3.518.000
Sum omløpsmidler 29.684.000 32.347.000 36.814.000 37.429.000 34.419.000
Sum eiendeler 33.149.000 40.081.000 42.692.000 40.343.000 37.937.000
Sum opptjent egenkapital 9.845.000 16.009.000 15.590.000 9.680.000 7.697.000
Sum egenkapital 10.105.000 16.269.000 15.850.000 9.940.000 7.957.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 167.000 341.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 23.044.000 23.789.000 26.674.000 30.061.000 29.441.000
Sum gjeld og egenkapital 33.149.000 40.082.000 42.691.000 40.342.000 37.937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.661.000 71.727.000 78.148.000 91.285.000 78.762.000
Andre inntekter 0 23.000 6.000 182.000 18.000
Driftsinntekter 68.661.000 71.750.000 78.154.000 91.467.000 78.779.000
Varekostnad -33.094.000 -32.496.000 -37.031.000 -44.317.000 -40.551.000
Lønninger -19.936.000 -18.789.000 -20.443.000 -21.745.000 -18.840.000
Avskrivning -252.000 -245.000 -224.000 -263.000 -412.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.028.000 -9.323.000 -12.285.000 -11.370.000 -12.640.000
Driftskostnader -66.310.000 -60.853.000 -69.983.000 -77.695.000 -72.443.000
Driftsresultat 2.351.000 10.898.000 8.171.000 13.772.000 6.335.000
Finansinntekter 186.000 128.000 42.000 11.000 48.000
Finanskostnader -435.000 -324.000 -393.000 -700.000 -260.000
Finans -249.000 -196.000 -351.000 -689.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -7.800.000 0
Årsresultat 1.636.000 8.219.000 5.911.000 9.782.000 5.011.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 607.000 383.000 733.000 525.000 551.000
Fast eiendom 2.052.000 2.052.000 2.052.000 2.052.000 2.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 467.000 578.000 830.000 337.000 913.000
Sum varige driftsmidler 2.519.000 2.630.000 2.882.000 2.389.000 2.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 339.000 4.722.000 2.263.000 0 2.000
Sum anleggsmidler 3.465.000 7.734.000 5.878.000 2.914.000 3.518.000
Varebeholdning 16.343.000 15.995.000 16.937.000 18.409.000 15.197.000
Kundefordringer 9.374.000 9.044.000 12.639.000 11.856.000 13.832.000
Andre fordringer 2.994.000 5.054.000 6.142.000 4.539.000 4.383.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 972.000 2.255.000 1.095.000 2.624.000 1.008.000
Sum omløpsmidler 29.684.000 32.347.000 36.814.000 37.429.000 34.419.000
Sum eiendeler 33.149.000 40.081.000 42.692.000 40.343.000 37.937.000
Sum opptjent egenkapital 9.845.000 16.009.000 15.590.000 9.680.000 7.697.000
Sum egenkapital 10.105.000 16.269.000 15.850.000 9.940.000 7.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.417.000 0 4.747.000 0 1.150.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 167.000 341.000 539.000
Leverandørgjeld 4.796.000 5.323.000 8.003.000 9.008.000 12.510.000
Betalbar skatt 500.000 2.133.000 2.117.000 3.282.000 1.592.000
Skyldig offentlige avgifter 3.410.000 3.877.000 3.966.000 3.149.000 2.166.000
Utbytte 0 0 0 -7.800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.920.000 4.656.000 7.841.000 6.822.000 12.025.000
Sum kortsiktig gjeld 23.044.000 23.789.000 26.674.000 30.061.000 29.441.000
Sum gjeld og egenkapital 33.149.000 40.082.000 42.691.000 40.342.000 37.937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.640.000 8.558.000 10.140.000 7.368.000 4.978.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7
Soliditet 30.5 40.6 37.1 24.6 21.0
Resultatgrad 3.4 15.2 10.5 15.1 8.0
Rentedekningsgrad 5.4 33.6 20.8 19.7 24.6
Gjeldsgrad 2.3 1.5 1.7 3.1 3.8
Total kapitalrentabilitet 7.7 27.5 19.2 34.2 16.8
Signatur
30.04.2007
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG:
INGE HOLT
LARS ERIK HOVLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex