Pensjonskasseforeningen
Juridisk navn:  Pensjonskasseforeningen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23284590
Postboks 2417 Solli Hansteens Gate 2 Fax: 23284591
0201 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994691570
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Grant Thornton Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.4%
Resultat  
  
-125.88%
Egenkapital  
  
-2.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.993.000 6.965.000 7.516.000 6.650.000 6.308.000
Resultat: -176.000 680.000 -929.000 1.022.000 789.000
Egenkapital: 6.912.000 7.087.000 6.407.000 7.337.000 6.315.000
Regnskap for  Pensjonskasseforeningen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.993.000 6.965.000 7.516.000 6.650.000 6.308.000
Driftskostnader -7.234.000 -6.359.000 -8.529.000 -5.747.000 -5.677.000
Driftsresultat -241.000 606.000 -1.013.000 903.000 632.000
Finansinntekter 100.000 80.000 84.000 119.000 157.000
Finanskostnader -35.000 -5.000 0 0 0
Finans 65.000 75.000 84.000 119.000 157.000
Resultat før skatt -176.000 680.000 -929.000 1.022.000 789.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 680.000 -929.000 1.022.000 789.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 347.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 7.294.000 7.747.000 7.373.000 8.029.000 6.918.000
Sum eiendeler 7.641.000 7.748.000 7.374.000 8.030.000 6.919.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.087.000 6.407.000 7.337.000 6.315.000
Sum egenkapital 6.912.000 7.087.000 6.407.000 7.337.000 6.315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 730.000 660.000 967.000 694.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 7.642.000 7.747.000 7.374.000 8.031.000 6.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.993.000 6.929.000 7.459.000 6.650.000 0
Andre inntekter 0 36.000 57.000 0 6.308.000
Driftsinntekter 6.993.000 6.965.000 7.516.000 6.650.000 6.308.000
Varekostnad -1.311.000 -1.256.000 0 0 0
Lønninger -3.817.000 -3.603.000 -6.761.000 -3.139.000 -3.332.000
Avskrivning -44.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.062.000 -1.500.000 -1.768.000 -2.608.000 -2.345.000
Driftskostnader -7.234.000 -6.359.000 -8.529.000 -5.747.000 -5.677.000
Driftsresultat -241.000 606.000 -1.013.000 903.000 632.000
Finansinntekter 100.000 80.000 84.000 119.000 157.000
Finanskostnader -35.000 -5.000 0 0 0
Finans 65.000 75.000 84.000 119.000 157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 680.000 -929.000 1.022.000 789.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 347.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 347.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 347.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 126.000 5.000 113.000 27.000 0
Andre fordringer 88.000 74.000 131.000 0 0
Sum investeringer 3.009.000 0 0 0 0
Kasse, bank 4.071.000 7.668.000 7.129.000 8.003.000 6.918.000
Sum omløpsmidler 7.294.000 7.747.000 7.373.000 8.029.000 6.918.000
Sum eiendeler 7.641.000 7.748.000 7.374.000 8.030.000 6.919.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.087.000 6.407.000 7.337.000 6.315.000
Sum egenkapital 6.912.000 7.087.000 6.407.000 7.337.000 6.315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 145.000 81.000 57.000 9.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 240.000 255.000 375.000 242.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 344.000 325.000 535.000 443.000 387.000
Sum kortsiktig gjeld 730.000 660.000 967.000 694.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 7.642.000 7.747.000 7.374.000 8.031.000 6.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.564.000 7.087.000 6.406.000 7.335.000 6.314.000
Likviditetsgrad 1 1 11.7 7.6 11.6 11.5
Likviditetsgrad 2 1 11.7 7.6 11.6 11.5
Soliditet 90.4 91.5 86.9 91.4 91.3
Resultatgrad -3.4 8.7 -13.5 13.6 10.0
Rentedekningsgrad -6.9 121.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.8 8.9 -12.6 12.7 11.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex