Penta Holding AS
Juridisk navn:  Penta Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klokkersvingen 18 Klokkersvingen 18 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991846166
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/11/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lunds Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16.16%
Egenkapital  
  
19.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 654.000 563.000 415.000 495.000 280.000
Egenkapital: 4.061.000 3.409.000 2.853.000 2.439.000 1.944.000
Regnskap for  Penta Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -31.000 -9.000 -7.000 -12.000
Driftsresultat -12.000 -31.000 -9.000 -7.000 -12.000
Finansinntekter 666.000 595.000 424.000 594.000 296.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -92.000 -4.000
Finans 665.000 594.000 424.000 502.000 292.000
Resultat før skatt 654.000 563.000 415.000 495.000 280.000
Skattekostnad -1.000 -7.000 0 0 0
Årsresultat 652.000 556.000 414.000 495.000 280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.388.000 2.388.000 1.838.000 1.639.000 919.000
Sum omløpsmidler 1.674.000 1.230.000 1.091.000 900.000 1.032.000
Sum eiendeler 4.062.000 3.618.000 2.929.000 2.539.000 1.951.000
Sum opptjent egenkapital 4.027.000 3.375.000 2.819.000 2.405.000 1.910.000
Sum egenkapital 4.061.000 3.409.000 2.853.000 2.439.000 1.944.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 210.000 76.000 100.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 4.062.000 3.619.000 2.929.000 2.539.000 1.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -31.000 -9.000 -7.000 -12.000
Driftskostnader -12.000 -31.000 -9.000 -7.000 -12.000
Driftsresultat -12.000 -31.000 -9.000 -7.000 -12.000
Finansinntekter 666.000 595.000 424.000 594.000 296.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -92.000 -4.000
Finans 665.000 594.000 424.000 502.000 292.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 652.000 556.000 414.000 495.000 280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.388.000 2.388.000 1.838.000 1.639.000 919.000
Sum anleggsmidler 2.388.000 2.388.000 1.838.000 1.639.000 919.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 1.671.000 1.202.000 1.087.000 816.000 718.000
Kasse, bank 3.000 29.000 4.000 84.000 314.000
Sum omløpsmidler 1.674.000 1.230.000 1.091.000 900.000 1.032.000
Sum eiendeler 4.062.000 3.618.000 2.929.000 2.539.000 1.951.000
Sum opptjent egenkapital 4.027.000 3.375.000 2.819.000 2.405.000 1.910.000
Sum egenkapital 4.061.000 3.409.000 2.853.000 2.439.000 1.944.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 202.000 76.000 100.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 210.000 76.000 100.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 4.062.000 3.619.000 2.929.000 2.539.000 1.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.673.000 1.020.000 1.015.000 800.000 1.024.000
Likviditetsgrad 1 1 5.9 14.4 9 129.0
Likviditetsgrad 2 1 5.9 14.4 9 129.1
Soliditet 1 94.2 97.4 96.1 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 71.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 16.1 15.6 14.2 23.1 14.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex