Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Johansen AS
Juridisk navn:  Per Johansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33322094
Smidsrødveien 110 Smidsrødveien 110 Fax: 33323515
3120 Nøtterøy 3120 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 934193466
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 7/25/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.69%
Resultat  
  
-29.59%
Egenkapital  
  
0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.154.000 41.332.000 29.605.000 26.502.000 27.489.000
Resultat: 4.363.000 6.197.000 3.816.000 2.692.000 4.830.000
Egenkapital: 3.945.000 3.937.000 4.164.000 4.240.000 4.219.000
Regnskap for  Per Johansen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.154.000 41.332.000 29.605.000 26.502.000 27.489.000
Driftskostnader -33.923.000 -35.187.000 -25.808.000 -23.850.000 -22.760.000
Driftsresultat 4.231.000 6.145.000 3.798.000 2.652.000 4.728.000
Finansinntekter 194.000 105.000 68.000 72.000 138.000
Finanskostnader -62.000 -52.000 -51.000 -32.000 -36.000
Finans 132.000 53.000 17.000 40.000 102.000
Resultat før skatt 4.363.000 6.197.000 3.816.000 2.692.000 4.830.000
Skattekostnad -954.000 -1.425.000 -892.000 -670.000 -1.306.000
Årsresultat 3.408.000 4.773.000 2.923.000 2.022.000 3.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.956.000 2.196.000 2.212.000 1.996.000 1.786.000
Sum omløpsmidler 14.203.000 16.806.000 12.124.000 10.126.000 12.536.000
Sum eiendeler 17.159.000 19.002.000 14.336.000 12.122.000 14.322.000
Sum opptjent egenkapital 3.675.000 3.667.000 3.894.000 3.970.000 3.949.000
Sum egenkapital 3.945.000 3.937.000 4.164.000 4.240.000 4.219.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 24.000 38.000 88.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.199.000 15.042.000 10.134.000 7.793.000 10.104.000
Sum gjeld og egenkapital 17.158.000 19.003.000 14.336.000 12.121.000 14.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.118.000 41.332.000 29.605.000 26.502.000 27.489.000
Andre inntekter 36.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.154.000 41.332.000 29.605.000 26.502.000 27.489.000
Varekostnad -12.919.000 -16.035.000 -10.258.000 -9.500.000 -8.311.000
Lønninger -16.434.000 -14.562.000 -12.320.000 -10.405.000 -10.952.000
Avskrivning -697.000 -600.000 -380.000 -441.000 -385.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.873.000 -3.990.000 -2.850.000 -3.504.000 -3.112.000
Driftskostnader -33.923.000 -35.187.000 -25.808.000 -23.850.000 -22.760.000
Driftsresultat 4.231.000 6.145.000 3.798.000 2.652.000 4.728.000
Finansinntekter 194.000 105.000 68.000 72.000 138.000
Finanskostnader -62.000 -52.000 -51.000 -32.000 -36.000
Finans 132.000 53.000 17.000 40.000 102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.400.000 -5.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Årsresultat 3.408.000 4.773.000 2.923.000 2.022.000 3.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.736.000 1.976.000 1.992.000 1.776.000 1.549.000
Sum varige driftsmidler 2.736.000 1.976.000 1.992.000 1.776.000 1.549.000
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum anleggsmidler 2.956.000 2.196.000 2.212.000 1.996.000 1.786.000
Varebeholdning 874.000 943.000 782.000 970.000 1.088.000
Kundefordringer 8.445.000 10.836.000 7.587.000 6.436.000 5.012.000
Andre fordringer 45.000 101.000 81.000 84.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.839.000 4.926.000 3.675.000 2.636.000 6.374.000
Sum omløpsmidler 14.203.000 16.806.000 12.124.000 10.126.000 12.536.000
Sum eiendeler 17.159.000 19.002.000 14.336.000 12.122.000 14.322.000
Sum opptjent egenkapital 3.675.000 3.667.000 3.894.000 3.970.000 3.949.000
Sum egenkapital 3.945.000 3.937.000 4.164.000 4.240.000 4.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 24.000 38.000 88.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 24.000 38.000 88.000 0
Leverandørgjeld 3.521.000 2.988.000 1.605.000 1.821.000 1.618.000
Betalbar skatt 964.000 1.439.000 942.000 566.000 1.691.000
Skyldig offentlige avgifter 3.084.000 3.135.000 2.782.000 1.931.000 2.262.000
Utbytte -3.400.000 -5.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.231.000 2.480.000 1.805.000 1.476.000 1.533.000
Sum kortsiktig gjeld 13.199.000 15.042.000 10.134.000 7.793.000 10.104.000
Sum gjeld og egenkapital 17.158.000 19.003.000 14.336.000 12.121.000 14.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.004.000 1.764.000 1.990.000 2.333.000 2.432.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 2 20.7 2 3 29.5
Resultatgrad 11.1 14.9 12.8 1 17.2
Rentedekningsgrad 68.2 118.2 74.5 82.9 135.2
Gjeldsgrad 3.3 3.8 2.4 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 25.8 32.9 2 22.5 34.0
Signatur
16.09.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.09.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
JØRN DAHL
MORTEN ROSENLUND HEGG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex