Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Klavestad Elektriske AS
Juridisk navn:  Per Klavestad Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69164600
Skjebergveien 9 Skjebergveien 9 Fax: 69128958
1738 Borgenhaugen 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 960989708
Aksjekapital: 1.202.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Tune Regnskaps Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-120.42%
Egenkapital  
  
-6.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.000 0 0 0 0
Resultat: -135.000 661.000 190.000 589.000 -3.117.000
Egenkapital: 6.230.000 6.660.000 12.299.000 12.357.000 12.405.000
Regnskap for  Per Klavestad Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.000 0 0 0 0
Driftskostnader -212.000 -53.000 -39.000 -61.000 -178.000
Driftsresultat -145.000 -53.000 -39.000 -61.000 -178.000
Finansinntekter 16.000 5.283.000 239.000 650.000 70.000
Finanskostnader -6.000 -4.570.000 -11.000 0 -3.009.000
Finans 10.000 713.000 228.000 650.000 -2.939.000
Resultat før skatt -135.000 661.000 190.000 589.000 -3.117.000
Skattekostnad 40.000 0 -47.000 13.000 30.000
Årsresultat -96.000 661.000 142.000 602.000 -3.087.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 10.692.000 11.132.000 13.234.000 12.572.000
Sum omløpsmidler 6.486.000 6.491.000 1.415.000 31.000 46.000
Sum eiendeler 6.486.000 17.183.000 12.547.000 13.265.000 12.618.000
Sum opptjent egenkapital -6.127.000 -5.697.000 -58.000 0 -3.087.000
Sum egenkapital 6.230.000 6.660.000 12.299.000 12.357.000 12.405.000
Sum langsiktig gjeld 237.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 10.523.000 248.000 908.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 6.487.000 17.183.000 12.547.000 13.265.000 12.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 67.000 0 0 0 0
Varekostnad -71.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -53.000 -39.000 -61.000 -178.000
Driftskostnader -212.000 -53.000 -39.000 -61.000 -178.000
Driftsresultat -145.000 -53.000 -39.000 -61.000 -178.000
Finansinntekter 16.000 5.283.000 239.000 650.000 70.000
Finanskostnader -6.000 -4.570.000 -11.000 0 -3.009.000
Finans 10.000 713.000 228.000 650.000 -2.939.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -388.000 -6.300.000 -200.000 -650.000 0
Årsresultat -96.000 661.000 142.000 602.000 -3.087.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 47.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.692.000 11.132.000 13.187.000 12.537.000
Sum anleggsmidler 0 10.692.000 11.132.000 13.234.000 12.572.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 11.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.474.000 6.491.000 6.000 26.000 41.000
Sum omløpsmidler 6.486.000 6.491.000 1.415.000 31.000 46.000
Sum eiendeler 6.486.000 17.183.000 12.547.000 13.265.000 12.618.000
Sum opptjent egenkapital -6.127.000 -5.697.000 -58.000 0 -3.087.000
Sum egenkapital 6.230.000 6.660.000 12.299.000 12.357.000 12.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 237.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.260.000 48.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 237.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 15.000 0 0 0
Betalbar skatt 20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -388.000 -6.300.000 -200.000 -650.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 258.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 10.523.000 248.000 908.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 6.487.000 17.183.000 12.547.000 13.265.000 12.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.466.000 -4.032.000 1.167.000 -877.000 -167.000
Likviditetsgrad 1 324.3 0.6 5.7 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 324.3 0.6 5.7 0.1 0.3
Soliditet 9 38.8 9 93.2 98.3
Resultatgrad -216.4
Rentedekningsgrad -24.2 -3.5 0.0
Gjeldsgrad 0 1.6 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 30.4 1.6 4.4 -0.9
Signatur
14.02.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex