Per Müller Holding AS
Juridisk navn:  Per Müller Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55520152
Vestre Solheia 6 Vestre Solheia 6 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988898678
Aksjekapital: 1.549.800 NOK
Etableringsdato: 11/2/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: per m_ller holding as
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: M7 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.45%
Egenkapital  
  
-1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -33.000 -31.000 5.000 1.190.000 1.227.000
Egenkapital: 2.561.000 2.594.000 3.125.000 3.120.000 3.130.000
Regnskap for  Per Müller Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -34.000 -34.000 -30.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -34.000 -34.000 -30.000 -25.000 -19.000
Finansinntekter 1.000 4.000 35.000 1.215.000 1.246.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 4.000 35.000 1.215.000 1.246.000
Resultat før skatt -33.000 -31.000 5.000 1.190.000 1.227.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat -33.000 -31.000 5.000 1.190.000 1.224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.922.000
Sum omløpsmidler 674.000 703.000 1.265.000 2.454.000 2.439.000
Sum eiendeler 2.571.000 2.600.000 3.162.000 4.351.000 4.361.000
Sum opptjent egenkapital 1.008.000 1.041.000 1.072.000 1.067.000 1.077.000
Sum egenkapital 2.561.000 2.594.000 3.125.000 3.120.000 3.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 6.000 37.000 1.230.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.571.000 2.600.000 3.162.000 4.350.000 4.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -34.000 -30.000 -25.000 -19.000
Driftskostnader -34.000 -34.000 -30.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -34.000 -34.000 -30.000 -25.000 -19.000
Finansinntekter 1.000 4.000 35.000 1.215.000 1.246.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 4.000 35.000 1.215.000 1.246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000
Årsresultat -33.000 -31.000 5.000 1.190.000 1.224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.922.000
Sum anleggsmidler 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.922.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 674.000 703.000 1.265.000 1.254.000 1.239.000
Sum omløpsmidler 674.000 703.000 1.265.000 2.454.000 2.439.000
Sum eiendeler 2.571.000 2.600.000 3.162.000 4.351.000 4.361.000
Sum opptjent egenkapital 1.008.000 1.041.000 1.072.000 1.067.000 1.077.000
Sum egenkapital 2.561.000 2.594.000 3.125.000 3.120.000 3.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 6.000 33.000 30.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 6.000 37.000 1.230.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.571.000 2.600.000 3.162.000 4.350.000 4.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 664.000 697.000 1.228.000 1.224.000 1.208.000
Likviditetsgrad 1 67.4 117.2 34.2 2.0 2.0
Likviditetsgrad 2 67.4 117.2 34.2 2.0 2.0
Soliditet 99.6 99.8 98.8 71.7 71.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.3 -1.2 0.2 27.4 28.1
Signatur
25.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex