Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Nygård Holding AS
Juridisk navn:  Per Nygård Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90612173
Bjørgeveien 358 Bjørgeveien 358 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989188593
Aksjekapital: 1.320.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Landås Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
4750%
Egenkapital  
  
13.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Resultat: 1.746.000 36.000 -29.000 105.000 492.000
Egenkapital: 13.375.000 11.829.000 14.792.000 14.821.000 15.277.000
Regnskap for  Per Nygård Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Driftskostnader -111.000 -119.000 -77.000 -71.000 -70.000
Driftsresultat -106.000 -114.000 -72.000 -66.000 -65.000
Finansinntekter 2.143.000 153.000 565.000 219.000 557.000
Finanskostnader -292.000 -2.000 -521.000 -49.000 0
Finans 1.851.000 151.000 44.000 170.000 557.000
Resultat før skatt 1.746.000 36.000 -29.000 105.000 492.000
Skattekostnad 0 0 0 -60.000 -169.000
Årsresultat 1.746.000 36.000 -29.000 44.000 323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.359.000 6.794.000 5.850.000 6.612.000 6.550.000
Sum omløpsmidler 11.217.000 6.538.000 8.943.000 8.771.000 9.895.000
Sum eiendeler 13.576.000 13.332.000 14.793.000 15.383.000 16.445.000
Sum opptjent egenkapital 12.055.000 10.509.000 12.641.000 12.670.000 13.126.000
Sum egenkapital 13.375.000 11.829.000 14.792.000 14.821.000 15.277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 1.503.000 0 562.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 13.577.000 13.332.000 14.792.000 15.383.000 16.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Driftsinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -3.000 0 -2.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -116.000 -77.000 -64.000 -64.000
Driftskostnader -111.000 -119.000 -77.000 -71.000 -70.000
Driftsresultat -106.000 -114.000 -72.000 -66.000 -65.000
Finansinntekter 2.143.000 153.000 565.000 219.000 557.000
Finanskostnader -292.000 -2.000 -521.000 -49.000 0
Finans 1.851.000 151.000 44.000 170.000 557.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -1.500.000 0 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 1.746.000 36.000 -29.000 44.000 323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 145.000 145.000 145.000 145.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.215.000 6.650.000 5.705.000 6.468.000 6.400.000
Sum anleggsmidler 2.359.000 6.794.000 5.850.000 6.612.000 6.550.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000 35.000 2.274.000 2.250.000 2.043.000
Sum investeringer 11.162.000 5.229.000 4.925.000 4.547.000 5.232.000
Kasse, bank 22.000 1.274.000 1.744.000 1.973.000 2.621.000
Sum omløpsmidler 11.217.000 6.538.000 8.943.000 8.771.000 9.895.000
Sum eiendeler 13.576.000 13.332.000 14.793.000 15.383.000 16.445.000
Sum opptjent egenkapital 12.055.000 10.509.000 12.641.000 12.670.000 13.126.000
Sum egenkapital 13.375.000 11.829.000 14.792.000 14.821.000 15.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 62.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 3.000 0 0 0
Utbytte -200.000 -1.500.000 0 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 202.000 1.503.000 0 562.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 13.577.000 13.332.000 14.792.000 15.383.000 16.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.015.000 5.035.000 8.943.000 8.209.000 8.728.000
Likviditetsgrad 1 55.5 4.3 15.6 8.5
Likviditetsgrad 2 55.5 4.3 0 15.7 8.5
Soliditet 98.5 88.7 1 96.3 92.9
Resultatgrad -1320.0 -1300.0
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 3.1
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 0.3 3.3 1.0 3.0
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex