Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Sylte As
Juridisk navn:  Per Sylte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94896900
Kviknebaksida 31 Kvikne Fax:
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-fron
Org.nr: 999127959
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
19.02%
Resultat  
  
-37.33%
Egenkapital  
  
-490.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.608.000 1.351.000 1.999.000 1.843.000 2.075.000
Resultat: -103.000 -75.000 -39.000 -100.000 74.000
Egenkapital: -82.000 21.000 96.000 136.000 222.000
Regnskap for  Per Sylte As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.608.000 1.351.000 1.999.000 1.843.000 2.075.000
Driftskostnader -1.698.000 -1.403.000 -2.026.000 -1.907.000 -1.990.000
Driftsresultat -90.000 -51.000 -27.000 -65.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -25.000 -12.000 -36.000 -11.000
Finans -13.000 -25.000 -12.000 -36.000 -11.000
Resultat før skatt -103.000 -75.000 -39.000 -100.000 74.000
Skattekostnad 0 0 0 14.000 -20.000
Årsresultat -103.000 -75.000 -39.000 -86.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 235.000 256.000 224.000 311.000
Sum omløpsmidler 1.239.000 943.000 1.773.000 253.000 746.000
Sum eiendeler 1.553.000 1.178.000 2.029.000 477.000 1.057.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -9.000 66.000 106.000 192.000
Sum egenkapital -82.000 21.000 96.000 136.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 1.289.000 654.000 897.000 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 503.000 1.035.000 342.000 821.000
Sum gjeld og egenkapital 1.553.000 1.178.000 2.028.000 478.000 1.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.342.000 1.351.000 1.999.000 1.725.000 2.075.000
Andre inntekter 266.000 0 0 118.000 0
Driftsinntekter 1.608.000 1.351.000 1.999.000 1.843.000 2.075.000
Varekostnad -15.000 -39.000 -627.000 -674.000 -448.000
Lønninger -533.000 -552.000 0 -4.000 -250.000
Avskrivning -102.000 -76.000 -54.000 -31.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.048.000 -736.000 -1.345.000 -1.198.000 -1.267.000
Driftskostnader -1.698.000 -1.403.000 -2.026.000 -1.907.000 -1.990.000
Driftsresultat -90.000 -51.000 -27.000 -65.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -25.000 -12.000 -36.000 -11.000
Finans -13.000 -25.000 -12.000 -36.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -75.000 -39.000 -86.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 313.000 235.000 255.000 224.000 311.000
Sum varige driftsmidler 313.000 235.000 255.000 224.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 235.000 256.000 224.000 311.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 547.000 610.000 1.355.000 419.000 724.000
Andre fordringer 628.000 291.000 416.000 -87.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 42.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.239.000 943.000 1.773.000 253.000 746.000
Sum eiendeler 1.553.000 1.178.000 2.029.000 477.000 1.057.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -9.000 66.000 106.000 192.000
Sum egenkapital -82.000 21.000 96.000 136.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 163.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.289.000 654.000 897.000 0 14.000
Leverandørgjeld 208.000 401.000 444.000 335.000 785.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 50.000 242.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 52.000 186.000 6.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 503.000 1.035.000 342.000 821.000
Sum gjeld og egenkapital 1.553.000 1.178.000 2.028.000 478.000 1.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 893.000 440.000 738.000 -89.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.9 1.7 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 3.6 1.9 1.7 0.8 1.0
Soliditet -5.3 1.8 4.7 28.5 21.0
Resultatgrad -5.6 -3.8 -1.4 -3.5 4.0
Rentedekningsgrad -6.9 -2.3 -1.8 7.6
Gjeldsgrad -19.9 55.1 20.1 2.5 3.8
Total kapitalrentabilitet -5.8 -4.3 -1.3 -13.6 7.9
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex