Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Performance Consulting As
Juridisk navn:  Performance Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Karlslia 38 Karlslia 38 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918469362
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/5/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
46.15%
Egenkapital  
  
-87.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -7.000 -13.000
Egenkapital: 1.000 8.000
Regnskap for  Performance Consulting As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -7.000 -13.000
Driftsresultat -7.000 -13.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -7.000 -13.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -7.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000
Sum eiendeler 1.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -13.000
Sum egenkapital 1.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -13.000
Driftskostnader -7.000 -13.000
Driftsresultat -7.000 -13.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -7.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.000 8.000
Sum eiendeler 1.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -13.000
Sum egenkapital 1.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 8.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -162.5
Signatur
01.02.2017
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex