Personlig Trening AS
Juridisk navn:  Personlig Trening AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41900396
Skytterveien 5 Skytterveien 5 Fax:
1605 Fredrikstad 1605 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 992148306
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: arca personlig trening as
Regnskapsfører: Arne Risøy
Utvikling:
Omsetning  
  
72%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.000 25.000 104.000 162.000 244.000
Resultat: 40.000 0 -9.000 29.000 -25.000
Egenkapital: 70.000 30.000 30.000 39.000 11.000
Regnskap for  Personlig Trening AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.000 25.000 104.000 162.000 244.000
Driftskostnader -3.000 -25.000 -114.000 -133.000 -269.000
Driftsresultat 40.000 0 -9.000 29.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 40.000 0 -9.000 29.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 0 -9.000 29.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 89.000 68.000 67.000 90.000 41.000
Sum eiendeler 89.000 68.000 67.000 90.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -70.000 -70.000 -61.000 -89.000
Sum egenkapital 70.000 30.000 30.000 39.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 38.000 37.000 51.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 68.000 67.000 90.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 25.000 104.000 162.000 244.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 43.000 25.000 104.000 162.000 244.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -45.000 -90.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -25.000 -113.000 -88.000 -179.000
Driftskostnader -3.000 -25.000 -114.000 -133.000 -269.000
Driftsresultat 40.000 0 -9.000 29.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 0 -9.000 29.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 15.000 0 60.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 53.000 67.000 30.000 41.000
Sum omløpsmidler 89.000 68.000 67.000 90.000 41.000
Sum eiendeler 89.000 68.000 67.000 90.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -70.000 -70.000 -61.000 -89.000
Sum egenkapital 70.000 30.000 30.000 39.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 1.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 37.000 36.000 49.000 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 38.000 37.000 51.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 68.000 67.000 90.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 30.000 30.000 39.000 10.000
Likviditetsgrad 1 4.7 1.8 1.8 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 4.7 1.8 1.8 1.8 1.4
Soliditet 78.7 44.1 44.8 43.3 26.2
Resultatgrad 9 0 -8.7 17.9 -10.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 1.3 1.2 1.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 44.9 0 -13.4 32.2 -59.5
Signatur
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex