Pesquera Azul Norge As
Juridisk navn:  Pesquera Azul Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knivhaugen 10 Knivhaugen 10 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918381074
Aksjekapital: 7.660.230 NOK
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -1.000
Egenkapital: 23.000 23.000
Regnskap for  Pesquera Azul Norge As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -1.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 24.000 24.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -1.000
Sum egenkapital 23.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000
Driftskostnader 0 -1.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 24.000 24.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -1.000
Sum egenkapital 23.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 23.000
Likviditetsgrad 1 2 2
Likviditetsgrad 2 2 2
Soliditet 95.8 95.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 -4.2
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex