Petit Gestor AS
Juridisk navn:  Petit Gestor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90909315
Postboks 61 Batteriveien 18 Fax: 64935125
1441 Drøbak 1443 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 964991014
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/28/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.93%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 127.000 215.000 259.000 432.000 271.000
Resultat: 0 4.000 0 6.000 15.000
Egenkapital: 142.000 141.000 138.000 138.000 132.000
Regnskap for  Petit Gestor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 127.000 215.000 259.000 432.000 271.000
Driftskostnader -127.000 -212.000 -260.000 -426.000 -256.000
Driftsresultat 0 4.000 0 6.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 4.000 0 6.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 4.000 0 6.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 241.000 256.000 271.000 407.000
Sum omløpsmidler 119.000 30.000 401.000 155.000 184.000
Sum eiendeler 269.000 271.000 657.000 426.000 591.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 41.000 38.000 38.000 32.000
Sum egenkapital 142.000 141.000 138.000 138.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 130.000 519.000 289.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 271.000 657.000 427.000 592.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.000 215.000 259.000 432.000 271.000
Andre inntekter 60.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 127.000 215.000 259.000 432.000 271.000
Varekostnad -5.000 -75.000 -123.000 -160.000 -3.000
Lønninger -7.000 -14.000 -14.000 -13.000 -27.000
Avskrivning -9.000 -16.000 -16.000 -85.000 -85.000
Nedskrivning -51.000 0 0 -51.000 0
Andre driftskostnader -55.000 -107.000 -107.000 -117.000 -141.000
Driftskostnader -127.000 -212.000 -260.000 -426.000 -256.000
Driftsresultat 0 4.000 0 6.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 4.000 0 6.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 251.000
Driftsløsøre 150.000 241.000 256.000 271.000 156.000
Sum varige driftsmidler 150.000 241.000 256.000 271.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 241.000 256.000 271.000 407.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 117.000 18.000 268.000 24.000 124.000
Andre fordringer 0 11.000 130.000 130.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 3.000 1.000 31.000
Sum omløpsmidler 119.000 30.000 401.000 155.000 184.000
Sum eiendeler 269.000 271.000 657.000 426.000 591.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 41.000 38.000 38.000 32.000
Sum egenkapital 142.000 141.000 138.000 138.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 152.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 36.000 23.000 18.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 94.000 344.000 267.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 130.000 519.000 289.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 271.000 657.000 427.000 592.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -100.000 -118.000 -134.000 -276.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.2 0.8 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 0.8 0.6 0.5
Soliditet 52.8 5 2 32.3 22.3
Resultatgrad 0 1.9 0 1.4 5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.9 3.8 2.1 3.5
Total kapitalrentabilitet 0 1.5 0 1.4 2.5
Signatur
18.10.2012
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex