Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petite Frisørene Østerås AS
Juridisk navn:  Petite Frisørene Østerås AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147081
Otto Ruges Vei 80 Otto Ruges Vei 80 Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 974384477
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/31/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.74%
Resultat  
  
24.9%
Egenkapital  
  
28.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000 3.826.000
Resultat: 622.000 498.000 770.000 -183.000 8.000
Egenkapital: 1.296.000 1.005.000 997.000 988.000 976.000
Regnskap for  Petite Frisørene Østerås AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000 3.826.000
Driftskostnader -3.716.000 -3.766.000 -3.589.000 -4.531.000 -3.819.000
Driftsresultat 621.000 498.000 770.000 -182.000 8.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 -1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 622.000 498.000 770.000 -183.000 8.000
Skattekostnad -143.000 -122.000 -193.000 44.000 -2.000
Årsresultat 478.000 376.000 577.000 -139.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 466.000 249.000 102.000 149.000 168.000
Sum omløpsmidler 1.891.000 1.432.000 2.134.000 1.530.000 1.888.000
Sum eiendeler 2.357.000 1.681.000 2.236.000 1.679.000 2.056.000
Sum opptjent egenkapital 1.040.000 749.000 741.000 732.000 871.000
Sum egenkapital 1.296.000 1.005.000 997.000 988.000 976.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.054.000 675.000 1.239.000 691.000 1.080.000
Sum gjeld og egenkapital 2.356.000 1.680.000 2.236.000 1.679.000 2.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000 3.826.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000 3.826.000
Varekostnad -503.000 -591.000 -512.000 -651.000 -547.000
Lønninger -2.228.000 -2.069.000 -2.048.000 -2.987.000 -2.421.000
Avskrivning -58.000 -96.000 -56.000 -50.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -927.000 -1.010.000 -973.000 -843.000 -800.000
Driftskostnader -3.716.000 -3.766.000 -3.589.000 -4.531.000 -3.819.000
Driftsresultat 621.000 498.000 770.000 -182.000 8.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 -1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag -187.000 -367.000 -568.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -542.000
Årsresultat 478.000 376.000 577.000 -139.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 14.000 18.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 466.000 241.000 88.000 116.000 144.000
Sum varige driftsmidler 466.000 241.000 88.000 116.000 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 15.000 0
Sum anleggsmidler 466.000 249.000 102.000 149.000 168.000
Varebeholdning 237.000 261.000 174.000 158.000 153.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 643.000 291.000 284.000 268.000 579.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.011.000 880.000 1.676.000 1.104.000 1.157.000
Sum omløpsmidler 1.891.000 1.432.000 2.134.000 1.530.000 1.888.000
Sum eiendeler 2.357.000 1.681.000 2.236.000 1.679.000 2.056.000
Sum opptjent egenkapital 1.040.000 749.000 741.000 732.000 871.000
Sum egenkapital 1.296.000 1.005.000 997.000 988.000 976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 190.000 31.000 22.000 69.000 60.000
Betalbar skatt 73.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 322.000 276.000 236.000 355.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0 -542.000
Annen kortsiktig gjeld 469.000 368.000 981.000 268.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 1.054.000 675.000 1.239.000 691.000 1.080.000
Sum gjeld og egenkapital 2.356.000 1.680.000 2.236.000 1.679.000 2.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 837.000 757.000 895.000 839.000 808.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.7 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.6 2.0 1.7
Soliditet 5 59.8 44.6 58.8 47.5
Resultatgrad 14.3 11.7 17.7 -4.2 0.2
Rentedekningsgrad 310.5 4 7 9.0
Gjeldsgrad 0.8 0.7 1.2 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 26.4 29.7 34.5 -10.9 0.4
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex