Petite Frisørene AS
Juridisk navn:  Petite Frisørene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67564820
Rådmann Halmrasts Vei 7 Rådmann Halmrasts Vei 7 Fax: 66847791
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981437683
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/13/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.31%
Resultat  
  
-98.79%
Egenkapital  
  
0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000 10.811.000
Resultat: 8.000 663.000 798.000 1.014.000 1.080.000
Egenkapital: 2.006.000 2.004.000 2.645.000 2.089.000 2.088.000
Regnskap for  Petite Frisørene AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000 10.811.000
Driftskostnader -9.984.000 -10.159.000 -10.580.000 -10.191.000 -10.267.000
Driftsresultat -192.000 180.000 40.000 1.013.000 544.000
Finansinntekter 244.000 485.000 759.000 3.000 544.000
Finanskostnader -44.000 -2.000 -1.000 -2.000 -8.000
Finans 200.000 483.000 758.000 1.000 536.000
Resultat før skatt 8.000 663.000 798.000 1.014.000 1.080.000
Skattekostnad -7.000 -164.000 -222.000 -283.000 -149.000
Årsresultat 1.000 499.000 577.000 731.000 931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.047.000 2.175.000 2.316.000 2.409.000 2.392.000
Sum omløpsmidler 3.310.000 1.838.000 2.414.000 2.355.000 2.330.000
Sum eiendeler 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000 4.722.000
Sum opptjent egenkapital 1.896.000 1.894.000 2.535.000 1.979.000 1.978.000
Sum egenkapital 2.006.000 2.004.000 2.645.000 2.089.000 2.088.000
Sum langsiktig gjeld 1.244.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.107.000 2.009.000 2.085.000 2.675.000 2.634.000
Sum gjeld og egenkapital 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000 4.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000 10.811.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000 10.811.000
Varekostnad -1.115.000 -1.187.000 -1.082.000 -982.000 -1.253.000
Lønninger -7.164.000 -7.108.000 -7.421.000 -7.334.000 -6.908.000
Avskrivning -152.000 -160.000 -174.000 -167.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.553.000 -1.704.000 -1.903.000 -1.708.000 -1.940.000
Driftskostnader -9.984.000 -10.159.000 -10.580.000 -10.191.000 -10.267.000
Driftsresultat -192.000 180.000 40.000 1.013.000 544.000
Finansinntekter 244.000 485.000 759.000 3.000 544.000
Finanskostnader -44.000 -2.000 -1.000 -2.000 -8.000
Finans 200.000 483.000 758.000 1.000 536.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -730.000 -286.000
Årsresultat 1.000 499.000 577.000 731.000 931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 75.000 86.000 96.000 128.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 658.000 788.000 961.000 1.051.000
Sum varige driftsmidler 507.000 658.000 788.000 961.000 1.051.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.472.000 1.442.000 1.442.000 1.352.000 1.213.000
Sum anleggsmidler 2.047.000 2.175.000 2.316.000 2.409.000 2.392.000
Varebeholdning 317.000 456.000 477.000 375.000 177.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 483.000 319.000 856.000 112.000 896.000
Sum investeringer 8.000 8.000 8.000 8.000 0
Kasse, bank 2.502.000 1.055.000 1.073.000 1.860.000 1.258.000
Sum omløpsmidler 3.310.000 1.838.000 2.414.000 2.355.000 2.330.000
Sum eiendeler 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000 4.722.000
Sum opptjent egenkapital 1.896.000 1.894.000 2.535.000 1.979.000 1.978.000
Sum egenkapital 2.006.000 2.004.000 2.645.000 2.089.000 2.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 106.000
Sum langsiktig gjeld 1.244.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 49.000 0 112.000 136.000
Betalbar skatt 0 152.000 212.000 197.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 877.000 856.000 928.000 782.000 790.000
Utbytte 0 0 0 -730.000 -286.000
Annen kortsiktig gjeld 1.184.000 952.000 945.000 1.584.000 1.454.000
Sum kortsiktig gjeld 2.107.000 2.009.000 2.085.000 2.675.000 2.634.000
Sum gjeld og egenkapital 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000 4.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.203.000 -171.000 329.000 -320.000 -304.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 1.2 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.7 0.9 0.8 0.9
Soliditet 37.4 49.9 55.9 43.8 44.2
Resultatgrad 1.7 0.4 9.0 5.0
Rentedekningsgrad -4.4 9 4 508.0 136.0
Gjeldsgrad 1.7 1 0.8 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 1 16.6 16.9 21.3 23.0
Signatur
07.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex