Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petite Frisørene Skedsmo
Juridisk navn:  Petite Frisørene Skedsmo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63876731
c/o Hillern Gamle Drammensvei 44B Furuholtet 1 Fax:
1369 Stabekk 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 995537893
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/1/2010 1
Foretakstype: NUF
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.59%
Resultat  
  
784.93%
Egenkapital  
  
-16.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.118.000 4.833.000 4.392.000 3.785.000 4.069.000
Resultat: 646.000 73.000 705.000 374.000 204.000
Egenkapital: 530.000 634.000 570.000 655.000 389.000
Regnskap for  Petite Frisørene Skedsmo
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.118.000 4.833.000 4.392.000 3.785.000 4.069.000
Driftskostnader -5.474.000 -4.757.000 -3.682.000 -3.409.000 -3.858.000
Driftsresultat 644.000 76.000 711.000 375.000 211.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -4.000 -7.000 -2.000 -8.000
Finans 3.000 -3.000 -6.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt 646.000 73.000 705.000 374.000 204.000
Skattekostnad -151.000 -9.000 -191.000 -108.000 -9.000
Årsresultat 496.000 64.000 514.000 266.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 765.000 93.000 253.000 408.000
Sum omløpsmidler 2.104.000 829.000 1.418.000 980.000 717.000
Sum eiendeler 2.690.000 1.594.000 1.511.000 1.233.000 1.125.000
Sum opptjent egenkapital 530.000 634.000 570.000 655.000 389.000
Sum egenkapital 530.000 634.000 570.000 655.000 389.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.160.000 961.000 941.000 578.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 2.690.000 1.595.000 1.511.000 1.233.000 1.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.118.000 4.833.000 4.257.000 3.785.000 4.069.000
Andre inntekter 0 0 136.000 0 0
Driftsinntekter 6.118.000 4.833.000 4.392.000 3.785.000 4.069.000
Varekostnad -615.000 -765.000 -584.000 -534.000 -589.000
Lønninger -3.585.000 -2.998.000 -2.328.000 -2.049.000 -2.204.000
Avskrivning -178.000 -161.000 -14.000 -155.000 -308.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.096.000 -833.000 -756.000 -671.000 -757.000
Driftskostnader -5.474.000 -4.757.000 -3.682.000 -3.409.000 -3.858.000
Driftsresultat 644.000 76.000 711.000 375.000 211.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -4.000 -7.000 -2.000 -8.000
Finans 3.000 -3.000 -6.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -600.000 0 0
Årsresultat 496.000 64.000 514.000 266.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 49.000
Sum Immatrielle midler 34.000 35.000 52.000 85.000 133.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 552.000 730.000 42.000 169.000 275.000
Sum varige driftsmidler 552.000 730.000 42.000 169.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 586.000 765.000 93.000 253.000 408.000
Varebeholdning 238.000 187.000 303.000 216.000 205.000
Kundefordringer 0 0 252.000 7.000 12.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 1.000 1.000
Kasse, bank 1.866.000 643.000 862.000 757.000 499.000
Sum omløpsmidler 2.104.000 829.000 1.418.000 980.000 717.000
Sum eiendeler 2.690.000 1.594.000 1.511.000 1.233.000 1.125.000
Sum opptjent egenkapital 530.000 634.000 570.000 655.000 389.000
Sum egenkapital 530.000 634.000 570.000 655.000 389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 104.000 198.000 133.000 36.000 83.000
Betalbar skatt 149.000 4.000 158.000 109.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 548.000 466.000 409.000 244.000 296.000
Utbytte -600.000 0 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 759.000 292.000 242.000 190.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 2.160.000 961.000 941.000 578.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 2.690.000 1.595.000 1.511.000 1.233.000 1.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 -132.000 477.000 402.000 -19.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1.5 1.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1.2 1.4 0.7
Soliditet 19.7 39.7 37.7 53.1 34.6
Resultatgrad 10.5 1.6 16.2 9.9 5.2
Rentedekningsgrad 1 101.6 187.5 26.5
Gjeldsgrad 4.1 1.5 1.7 0.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 24.1 4.8 47.1 30.4 18.8
Signatur
22.10.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
ERIKSEN ASKIM RANDI
SIGNATUR HVER FOR SEG
HILLERN MAGNUS
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex