Peto AS
Juridisk navn:  Peto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52829178
Postboks 160 Fax: 52820970
4297 Skudeneshavn 4280 Skudeneshavn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 951505854
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.64%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
20.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.707.000 4.677.000 4.692.000 4.690.000 4.580.000
Resultat: 1.305.000 1.305.000 800.000 956.000 977.000
Egenkapital: 2.497.000 2.079.000 1.397.000 1.112.000 817.000
Regnskap for  Peto AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.707.000 4.677.000 4.692.000 4.690.000 4.580.000
Driftskostnader -3.330.000 -3.294.000 -3.802.000 -3.634.000 -3.497.000
Driftsresultat 1.377.000 1.383.000 890.000 1.056.000 1.083.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 1.000
Finanskostnader -77.000 -82.000 -95.000 -105.000 -106.000
Finans -72.000 -77.000 -91.000 -101.000 -105.000
Resultat før skatt 1.305.000 1.305.000 800.000 956.000 977.000
Skattekostnad -287.000 -306.000 -214.000 -261.000 -307.000
Årsresultat 1.018.000 999.000 586.000 695.000 670.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.984.000 4.998.000 4.807.000 4.581.000 4.475.000
Sum omløpsmidler 767.000 524.000 410.000 798.000 1.004.000
Sum eiendeler 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000 5.479.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 1.979.000 1.297.000 1.012.000 717.000
Sum egenkapital 2.497.000 2.079.000 1.397.000 1.112.000 817.000
Sum langsiktig gjeld 1.974.000 2.457.000 2.830.000 3.191.000 3.541.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 986.000 990.000 1.076.000 1.121.000
Sum gjeld og egenkapital 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000 5.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.707.000 4.558.000 4.521.000 4.469.000 4.389.000
Andre inntekter 0 119.000 171.000 222.000 191.000
Driftsinntekter 4.707.000 4.677.000 4.692.000 4.690.000 4.580.000
Varekostnad -167.000 -151.000 -163.000 -163.000 -115.000
Lønninger -2.093.000 -2.096.000 -2.146.000 -2.129.000 -2.213.000
Avskrivning -22.000 -131.000 -167.000 -175.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.048.000 -916.000 -1.326.000 -1.167.000 -973.000
Driftskostnader -3.330.000 -3.294.000 -3.802.000 -3.634.000 -3.497.000
Driftsresultat 1.377.000 1.383.000 890.000 1.056.000 1.083.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 1.000
Finanskostnader -77.000 -82.000 -95.000 -105.000 -106.000
Finans -72.000 -77.000 -91.000 -101.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 -300.000 -400.000 -500.000
Årsresultat 1.018.000 999.000 586.000 695.000 670.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 482.000 498.000 513.000 523.000 538.000
Fast eiendom 4.455.000 4.455.000 4.214.000 3.908.000 3.752.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 45.000 79.000 150.000 186.000
Sum varige driftsmidler 4.501.000 4.500.000 4.294.000 4.058.000 3.938.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.984.000 4.998.000 4.807.000 4.581.000 4.475.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 64.000 57.000 54.000 0
Andre fordringer 45.000 20.000 12.000 11.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 723.000 440.000 340.000 732.000 905.000
Sum omløpsmidler 767.000 524.000 410.000 798.000 1.004.000
Sum eiendeler 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000 5.479.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 1.979.000 1.297.000 1.012.000 717.000
Sum egenkapital 2.497.000 2.079.000 1.397.000 1.112.000 817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.974.000 2.457.000 2.830.000 3.191.000 3.541.000
Leverandørgjeld 29.000 13.000 15.000 102.000 3.000
Betalbar skatt 272.000 291.000 204.000 246.000 273.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 144.000 150.000 148.000 155.000
Utbytte -600.000 -300.000 -300.000 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 239.000 238.000 321.000 180.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 986.000 990.000 1.076.000 1.121.000
Sum gjeld og egenkapital 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000 5.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -513.000 -462.000 -580.000 -278.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.7 0.9
Soliditet 43.4 37.6 26.8 20.7 14.9
Resultatgrad 29.3 29.6 1 22.5 23.6
Rentedekningsgrad 17.9 16.9 9.4 10.1 10.2
Gjeldsgrad 1.3 1.7 2.7 3.8 5.7
Total kapitalrentabilitet 2 25.1 17.1 19.7 19.8
Signatur
19.01.2010
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG
ADMINISTRERENDE DIREKTØR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex