Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petro Arctic
Juridisk navn:  Petro Arctic
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78406230
Postboks 403 4 Etg Sjøgata 6 Fax: 78406231
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 885249272
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/9/1997
Foretakstype: FLI
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.65%
Resultat  
  
86.39%
Egenkapital  
  
40.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2012
Omsetning: 6.671.000 6.436.000 5.490.000 5.941.000 7.509.000
Resultat: 904.000 485.000 304.000 343.000 -169.000
Egenkapital: 3.142.000 2.238.000 1.752.000 1.448.000 1.285.000
Regnskap for  Petro Arctic
Resultat 2018 2017 2016 2015 2012
Driftsinntekter 6.671.000 6.436.000 5.490.000 5.941.000 7.509.000
Driftskostnader -5.769.000 -5.951.000 -5.176.000 -5.582.000 -7.717.000
Driftsresultat 903.000 485.000 314.000 359.000 -207.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 38.000
Finanskostnader 0 -1.000 -10.000 -17.000 0
Finans 2.000 0 -9.000 -16.000 38.000
Resultat før skatt 904.000 485.000 304.000 343.000 -169.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 904.000 485.000 304.000 343.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 0 385.000 560.000 65.000
Sum omløpsmidler 4.922.000 3.672.000 2.510.000 1.737.000 2.454.000
Sum eiendeler 5.030.000 3.672.000 2.895.000 2.297.000 2.519.000
Sum opptjent egenkapital 3.142.000 2.238.000 1.752.000 1.448.000 1.285.000
Sum egenkapital 3.142.000 2.238.000 1.752.000 1.448.000 1.285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.888.000 1.434.000 1.142.000 848.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 5.030.000 3.672.000 2.894.000 2.296.000 2.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.671.000 1.418.000 1.007.000 5.866.000 7.340.000
Andre inntekter 0 5.018.000 4.483.000 75.000 169.000
Driftsinntekter 6.671.000 6.436.000 5.490.000 5.941.000 7.509.000
Varekostnad -1.571.000 -530.000 -806.000 -887.000 -3.938.000
Lønninger -2.542.000 -2.296.000 -2.223.000 -2.232.000 -98.000
Avskrivning -17.000 -175.000 -175.000 -175.000 0
Nedskrivning 0 -210.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.639.000 -2.740.000 -1.972.000 -2.288.000 -3.681.000
Driftskostnader -5.769.000 -5.951.000 -5.176.000 -5.582.000 -7.717.000
Driftsresultat 903.000 485.000 314.000 359.000 -207.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 38.000
Finanskostnader 0 -1.000 -10.000 -17.000 0
Finans 2.000 0 -9.000 -16.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 904.000 485.000 304.000 343.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 0 385.000 560.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 0 385.000 560.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 948.000 2.379.000 1.780.000 639.000 2.064.000
Andre fordringer 546.000 133.000 320.000 497.000 289.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.428.000 1.161.000 410.000 601.000 100.000
Sum omløpsmidler 4.922.000 3.672.000 2.510.000 1.737.000 2.454.000
Sum eiendeler 5.030.000 3.672.000 2.895.000 2.297.000 2.519.000
Sum opptjent egenkapital 3.142.000 2.238.000 1.752.000 1.448.000 1.285.000
Sum egenkapital 3.142.000 2.238.000 1.752.000 1.448.000 1.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 244.000 0 273.000 386.000 1.133.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 289.000 438.000 339.000 108.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.355.000 996.000 530.000 355.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.888.000 1.434.000 1.142.000 848.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 5.030.000 3.672.000 2.894.000 2.296.000 2.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.034.000 2.238.000 1.368.000 889.000 1.221.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.2 2.0 2.0
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.2 2.1 2.0
Soliditet 62.5 60.9 60.5 63.1 51.0
Resultatgrad 13.5 7.5 5.7 6.0 -2.8
Rentedekningsgrad 4 31.4 21.2
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 1 13.2 10.9 15.7 -6.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex