Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pettersen & Pinderød AS
Juridisk navn:  Pettersen & Pinderød AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69329600
Østkilen 12 Østkilen 12 Fax: 69329813
1621 Gressvik 1621 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 923698779
Aksjekapital: 1.575.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/15/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.32%
Resultat  
  
193.65%
Egenkapital  
  
38.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.366.000 13.441.000 12.533.000 12.576.000 12.305.000
Resultat: 3.609.000 1.229.000 1.397.000 1.529.000 938.000
Egenkapital: 6.695.000 4.840.000 4.805.000 4.462.000 4.309.000
Regnskap for  Pettersen & Pinderød AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.366.000 13.441.000 12.533.000 12.576.000 12.305.000
Driftskostnader -12.004.000 -12.209.000 -11.343.000 -11.149.000 -11.424.000
Driftsresultat 3.362.000 1.232.000 1.191.000 1.427.000 880.000
Finansinntekter 275.000 11.000 218.000 114.000 84.000
Finanskostnader -30.000 -14.000 -11.000 -12.000 -26.000
Finans 245.000 -3.000 207.000 102.000 58.000
Resultat før skatt 3.609.000 1.229.000 1.397.000 1.529.000 938.000
Skattekostnad -753.000 -294.000 -304.000 -375.000 -262.000
Årsresultat 2.855.000 935.000 1.093.000 1.154.000 676.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.543.000 1.820.000 1.964.000 1.704.000 1.922.000
Sum omløpsmidler 10.857.000 8.084.000 7.312.000 7.306.000 5.822.000
Sum eiendeler 12.400.000 9.904.000 9.276.000 9.010.000 7.744.000
Sum opptjent egenkapital 5.120.000 3.265.000 3.230.000 2.887.000 2.734.000
Sum egenkapital 6.695.000 4.840.000 4.805.000 4.462.000 4.309.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 19.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.660.000 5.046.000 4.468.000 4.548.000 3.436.000
Sum gjeld og egenkapital 12.400.000 9.905.000 9.276.000 9.010.000 7.745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.209.000 13.441.000 12.492.000 12.576.000 12.305.000
Andre inntekter 156.000 0 41.000 0 0
Driftsinntekter 15.366.000 13.441.000 12.533.000 12.576.000 12.305.000
Varekostnad -2.066.000 -2.098.000 -1.570.000 -1.413.000 -1.906.000
Lønninger -6.848.000 -6.853.000 -6.054.000 -6.391.000 -6.190.000
Avskrivning -187.000 -180.000 -125.000 -120.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.903.000 -3.078.000 -3.594.000 -3.225.000 -3.110.000
Driftskostnader -12.004.000 -12.209.000 -11.343.000 -11.149.000 -11.424.000
Driftsresultat 3.362.000 1.232.000 1.191.000 1.427.000 880.000
Finansinntekter 275.000 11.000 218.000 114.000 84.000
Finanskostnader -30.000 -14.000 -11.000 -12.000 -26.000
Finans 245.000 -3.000 207.000 102.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -900.000 -750.000 -1.000.000 -651.000
Årsresultat 2.855.000 935.000 1.093.000 1.154.000 676.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 27.000 59.000
Fast eiendom 810.000 844.000 879.000 913.000 947.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 427.000 579.000 594.000 179.000 237.000
Sum varige driftsmidler 1.237.000 1.424.000 1.473.000 1.092.000 1.184.000
Sum finansielle anleggsmidler 306.000 397.000 491.000 585.000 679.000
Sum anleggsmidler 1.543.000 1.820.000 1.964.000 1.704.000 1.922.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.219.000 1.546.000 1.944.000 2.021.000 1.758.000
Andre fordringer 638.000 763.000 436.000 725.000 688.000
Sum investeringer 3.892.000 2.175.000 2.211.000 2.049.000 1.042.000
Kasse, bank 4.107.000 3.600.000 2.722.000 2.512.000 2.334.000
Sum omløpsmidler 10.857.000 8.084.000 7.312.000 7.306.000 5.822.000
Sum eiendeler 12.400.000 9.904.000 9.276.000 9.010.000 7.744.000
Sum opptjent egenkapital 5.120.000 3.265.000 3.230.000 2.887.000 2.734.000
Sum egenkapital 6.695.000 4.840.000 4.805.000 4.462.000 4.309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 19.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 19.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 499.000 970.000 561.000 607.000 481.000
Betalbar skatt 727.000 279.000 274.000 343.000 256.000
Skyldig offentlige avgifter 895.000 811.000 901.000 949.000 859.000
Utbytte -1.000.000 -900.000 -750.000 -1.000.000 -651.000
Annen kortsiktig gjeld 2.540.000 2.085.000 1.982.000 1.648.000 1.840.000
Sum kortsiktig gjeld 5.660.000 5.046.000 4.468.000 4.548.000 3.436.000
Sum gjeld og egenkapital 12.400.000 9.905.000 9.276.000 9.010.000 7.745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.197.000 3.038.000 2.844.000 2.758.000 2.386.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.6 1.6 1.7
Soliditet 5 48.9 51.8 49.5 55.6
Resultatgrad 21.9 9.2 9.5 11.3 7.2
Rentedekningsgrad 112.1 8 108.3 118.9 37.1
Gjeldsgrad 0.9 1 0.9 1 0.8
Total kapitalrentabilitet 29.3 12.5 15.2 17.1 12.4
Signatur
26.08.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex