Phg Solutions AS
Juridisk navn:  Phg Solutions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45671765
Svaneveien 21A Svaneveien 21A Fax:
1187 Oslo 1187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992687258
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-285.32%
Resultat  
  
-763.36%
Egenkapital  
  
-166.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: -3.319.000 1.791.000 2.221.000 1.879.000 1.920.000
Resultat: -4.418.000 666.000 1.094.000 744.000 610.000
Egenkapital: -1.773.000 2.648.000 2.136.000 1.416.000 858.000
Regnskap for  Phg Solutions AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter -3.319.000 1.791.000 2.221.000 1.879.000 1.920.000
Driftskostnader -777.000 -1.130.000 -1.098.000 -1.123.000 -1.306.000
Driftsresultat -4.096.000 660.000 1.124.000 757.000 614.000
Finansinntekter 0 0 0 21.000 1.000
Finanskostnader -322.000 5.000 -29.000 -34.000 -5.000
Finans -322.000 5.000 -29.000 -13.000 -4.000
Resultat før skatt -4.418.000 666.000 1.094.000 744.000 610.000
Skattekostnad -3.000 -153.000 -263.000 -186.000 -166.000
Årsresultat -4.421.000 513.000 831.000 558.000 444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -1.994.000 -2.123.000 2.850.000 2.255.000 56.000
Sum omløpsmidler 520.000 5.448.000 370.000 87.000 1.279.000
Sum eiendeler -1.474.000 3.325.000 3.220.000 2.342.000 1.335.000
Sum opptjent egenkapital -1.873.000 2.548.000 2.036.000 1.316.000 758.000
Sum egenkapital -1.773.000 2.648.000 2.136.000 1.416.000 858.000
Sum langsiktig gjeld -79.000 326.000 374.000 465.000 0
Sum kortsiktig gjeld 377.000 352.000 711.000 461.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital -1.475.000 3.326.000 3.221.000 2.342.000 1.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 660.000 1.791.000 2.221.000 1.879.000 1.920.000
Andre inntekter -3.979.000 0 0 0 0
Driftsinntekter -3.319.000 1.791.000 2.221.000 1.879.000 1.920.000
Varekostnad -8.000 0 0 0 0
Lønninger -220.000 -782.000 -769.000 -826.000 -1.089.000
Avskrivning 0 0 -47.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -549.000 -348.000 -282.000 -293.000 -217.000
Driftskostnader -777.000 -1.130.000 -1.098.000 -1.123.000 -1.306.000
Driftsresultat -4.096.000 660.000 1.124.000 757.000 614.000
Finansinntekter 0 0 0 21.000 1.000
Finanskostnader -322.000 5.000 -29.000 -34.000 -5.000
Finans -322.000 5.000 -29.000 -13.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -112.000 0 0
Årsresultat -4.421.000 513.000 831.000 558.000 444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom -2.061.000 -2.189.000 2.799.000 2.255.000 0
Maskiner anlegg 51.000 51.000 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 16.000 51.000 0 0
Sum varige driftsmidler -1.994.000 -2.123.000 2.850.000 2.255.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 56.000
Sum anleggsmidler -1.994.000 -2.123.000 2.850.000 2.255.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 39.000 86.000 0 380.000
Andre fordringer 400.000 0 0 0 1.000
Sum investeringer 56.000 56.000 56.000 56.000 0
Kasse, bank 64.000 5.353.000 228.000 31.000 898.000
Sum omløpsmidler 520.000 5.448.000 370.000 87.000 1.279.000
Sum eiendeler -1.474.000 3.325.000 3.220.000 2.342.000 1.335.000
Sum opptjent egenkapital -1.873.000 2.548.000 2.036.000 1.316.000 758.000
Sum egenkapital -1.773.000 2.648.000 2.136.000 1.416.000 858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 12.000 12.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -79.000 326.000 374.000 465.000 0
Leverandørgjeld -151.000 -158.000 0 -159.000 1.000
Betalbar skatt -76.000 75.000 336.000 295.000 166.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 204.000 304.000 200.000 160.000
Utbytte 0 0 -112.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 432.000 119.000 -40.000 126.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 352.000 711.000 461.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital -1.475.000 3.326.000 3.221.000 2.342.000 1.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 5.096.000 -341.000 -374.000 802.000
Likviditetsgrad 1 1.4 15.5 0.5 0.2 2.7
Likviditetsgrad 2 1.4 15.5 0.5 0.2 2.7
Soliditet 120.2 79.6 66.3 60.5 64.3
Resultatgrad 123.4 36.9 50.6 40.3 32.0
Rentedekningsgrad -12.7 38.8 22.3 123.0
Gjeldsgrad -0.2 0.3 0.5 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 277.7 19.8 34.9 33.2 46.1
Signatur
08.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex