Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Phillips Holding As
Juridisk navn:  Phillips Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Haugland 13 Nordre Haugland 13 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996746356
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-92.31%
Egenkapital  
  
-1.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 16.000 53.000 0 0
Resultat: -25.000 -13.000 28.000 9.000 -4.000
Egenkapital: 1.703.000 1.727.000 1.740.000 1.712.000 1.702.000
Regnskap for  Phillips Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 16.000 53.000 0 0
Driftskostnader -24.000 -27.000 -23.000 -21.000 -4.000
Driftsresultat -23.000 -11.000 30.000 -21.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 31.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -2.000 -1.000 30.000 0
Resultat før skatt -25.000 -13.000 28.000 9.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -13.000 28.000 9.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.854.000 1.870.000 1.887.000 1.904.000 1.823.000
Sum omløpsmidler 67.000 74.000 65.000 59.000 9.000
Sum eiendeler 1.921.000 1.944.000 1.952.000 1.963.000 1.832.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 2.000 15.000 -13.000 -23.000
Sum egenkapital 1.703.000 1.727.000 1.740.000 1.712.000 1.702.000
Sum langsiktig gjeld 218.000 217.000 212.000 209.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 1.944.000 1.952.000 1.963.000 1.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 16.000 53.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 16.000 53.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -6.000 -18.000 -4.000
Driftskostnader -24.000 -27.000 -23.000 -21.000 -4.000
Driftsresultat -23.000 -11.000 30.000 -21.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 31.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -2.000 -1.000 30.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -13.000 28.000 9.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 47.000 64.000 81.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.823.000 1.823.000 1.823.000 1.823.000 1.823.000
Sum anleggsmidler 1.854.000 1.870.000 1.887.000 1.904.000 1.823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 74.000 65.000 59.000 9.000
Sum omløpsmidler 67.000 74.000 65.000 59.000 9.000
Sum eiendeler 1.921.000 1.944.000 1.952.000 1.963.000 1.832.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 2.000 15.000 -13.000 -23.000
Sum egenkapital 1.703.000 1.727.000 1.740.000 1.712.000 1.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 218.000 217.000 212.000 209.000 130.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 1.944.000 1.952.000 1.963.000 1.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 74.000 65.000 17.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1.4 0.0
Soliditet 88.7 88.8 89.1 87.2 92.9
Resultatgrad -68.8 56.6
Rentedekningsgrad -5.5 3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 -0.6 1.5 0.5 -0.2
Signatur
23.05.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex