Pier As
Juridisk navn:  Pier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Erling Ronglan Gamle E6 656 C/O Erling Ronglan Gamle E6 656 Fax:
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 997051858
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
112.2%
Resultat  
  
132.69%
Egenkapital  
  
31.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.053.000 1.910.000 0 0 0
Resultat: 363.000 156.000 374.000 15.000 -66.000
Egenkapital: 1.161.000 881.000 687.000 312.000 298.000
Regnskap for  Pier As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.053.000 1.910.000 0 0 0
Driftskostnader -3.706.000 -1.744.000 357.000 -7.000 -91.000
Driftsresultat 347.000 166.000 357.000 -7.000 -91.000
Finansinntekter 16.000 18.000 18.000 22.000 28.000
Finanskostnader 0 -27.000 0 0 -3.000
Finans 16.000 -9.000 18.000 22.000 25.000
Resultat før skatt 363.000 156.000 374.000 15.000 -66.000
Skattekostnad -83.000 39.000 0 0 0
Årsresultat 279.000 195.000 374.000 15.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 748.000 818.000 879.000
Sum omløpsmidler 2.101.000 1.332.000 1.000 55.000 54.000
Sum eiendeler 2.140.000 1.371.000 749.000 873.000 933.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 -119.000 -313.000 -688.000 -702.000
Sum egenkapital 1.161.000 881.000 687.000 312.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 940.000 490.000 63.000 561.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 2.140.000 1.371.000 750.000 873.000 933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.053.000 1.910.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.053.000 1.910.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.702.000 -1.744.000 357.000 -7.000 -91.000
Driftskostnader -3.706.000 -1.744.000 357.000 -7.000 -91.000
Driftsresultat 347.000 166.000 357.000 -7.000 -91.000
Finansinntekter 16.000 18.000 18.000 22.000 28.000
Finanskostnader 0 -27.000 0 0 -3.000
Finans 16.000 -9.000 18.000 22.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 195.000 374.000 15.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 39.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 748.000 818.000 879.000
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 748.000 818.000 879.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 567.000 389.000 0 0 0
Andre fordringer 1.066.000 753.000 0 54.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 468.000 191.000 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 2.101.000 1.332.000 1.000 55.000 54.000
Sum eiendeler 2.140.000 1.371.000 749.000 873.000 933.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 -119.000 -313.000 -688.000 -702.000
Sum egenkapital 1.161.000 881.000 687.000 312.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 76.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 895.000 447.000 63.000 561.000 531.000
Betalbar skatt 45.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 42.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 940.000 490.000 63.000 561.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 2.140.000 1.371.000 750.000 873.000 933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.161.000 842.000 -62.000 -506.000 -581.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.7 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 2.2 2.7 0 0.1 0.1
Soliditet 54.3 64.3 91.6 35.7 31.9
Resultatgrad 8.6 8.7
Rentedekningsgrad 6.1 -21.0
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.1 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 1 13.4 5 1.7 -6.8
Signatur
05.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex