Pilestredet 57 Eiendomsselskap As
Juridisk navn:  Pilestredet 57 Eiendomsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73806650
Stensberggata 27 Stensberggata 27 Fax: 73806650
0170 Oslo 170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994713736
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.01%
Resultat  
  
-31.74%
Egenkapital  
  
1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.416.000 5.811.000 4.775.000 4.546.000 4.206.000
Resultat: 3.294.000 4.826.000 3.658.000 2.385.000 2.003.000
Egenkapital: 59.005.000 57.881.000 48.209.000 45.484.000 43.852.000
Regnskap for  Pilestredet 57 Eiendomsselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.416.000 5.811.000 4.775.000 4.546.000 4.206.000
Driftskostnader -724.000 -433.000 -367.000 -1.332.000 246.000
Driftsresultat 3.693.000 5.378.000 4.408.000 3.215.000 4.452.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -399.000 -552.000 -750.000 -831.000 -2.452.000
Finans -399.000 -552.000 -750.000 -831.000 -2.449.000
Resultat før skatt 3.294.000 4.826.000 3.658.000 2.385.000 2.003.000
Skattekostnad -637.000 -1.128.000 -933.000 -754.000 -541.000
Årsresultat 2.657.000 3.698.000 2.725.000 1.631.000 1.462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.612.000 70.612.000 70.664.000 71.715.000 72.859.000
Sum omløpsmidler 0 7.759.000 64.000 635.000 5.371.000
Sum eiendeler 70.612.000 78.371.000 70.728.000 72.350.000 78.230.000
Sum opptjent egenkapital 10.656.000 9.532.000 -140.000 -2.865.000 -4.496.000
Sum egenkapital 59.005.000 57.881.000 48.209.000 45.484.000 43.852.000
Sum langsiktig gjeld 9.582.000 20.482.000 22.520.000 26.842.000 33.300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.025.000 9.000 0 24.000 1.077.000
Sum gjeld og egenkapital 70.612.000 78.372.000 70.729.000 72.350.000 78.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 4.199.000
Andre inntekter 4.416.000 5.811.000 4.775.000 4.546.000 7.000
Driftsinntekter 4.416.000 5.811.000 4.775.000 4.546.000 4.206.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -390.000 -1.463.000
Nedskrivning 0 0 0 0 4.564.000
Andre driftskostnader -724.000 -433.000 -367.000 -942.000 -2.855.000
Driftskostnader -724.000 -433.000 -367.000 -1.332.000 246.000
Driftsresultat 3.693.000 5.378.000 4.408.000 3.215.000 4.452.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -399.000 -552.000 -750.000 -831.000 -2.452.000
Finans -399.000 -552.000 -750.000 -831.000 -2.449.000
Konsernbidrag -1.532.000 5.974.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.657.000 3.698.000 2.725.000 1.631.000 1.462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 439.000 1.372.000 2.126.000
Fast eiendom 70.612.000 70.612.000 70.224.000 70.343.000 70.687.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 46.000
Sum varige driftsmidler 70.612.000 70.612.000 70.224.000 70.343.000 70.733.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.612.000 70.612.000 70.664.000 71.715.000 72.859.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 148.000
Andre fordringer 0 7.759.000 64.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 635.000 5.219.000
Sum omløpsmidler 0 7.759.000 64.000 635.000 5.371.000
Sum eiendeler 70.612.000 78.371.000 70.728.000 72.350.000 78.230.000
Sum opptjent egenkapital 10.656.000 9.532.000 -140.000 -2.865.000 -4.496.000
Sum egenkapital 59.005.000 57.881.000 48.209.000 45.484.000 43.852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.669.000 3.720.000 790.000 417.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.990.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.582.000 20.482.000 22.520.000 26.842.000 33.300.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 9.000 0 20.000 788.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 2.025.000 9.000 0 24.000 1.077.000
Sum gjeld og egenkapital 70.612.000 78.372.000 70.729.000 72.350.000 78.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.025.000 7.750.000 64.000 611.000 4.294.000
Likviditetsgrad 1 0 862.1 26.5 5.0
Likviditetsgrad 2 0 862.1 0 26.5 5.0
Soliditet 83.6 73.9 68.2 62.9 56.1
Resultatgrad 83.6 92.5 92.3 70.7 105.8
Rentedekningsgrad 9.3 9.7 5.9 3.9 1.8
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.9 6.2 4.4 5.7
Signatur
28.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex