Pilot Offshore AS
Juridisk navn:  Pilot Offshore AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99015114
Bakkevegen 27 Bakkevegen 27 Fax:
6098 Nerlandsøy 6098 Nerlandsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal
Org.nr: 990306591
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
94.44%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
18.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 18.000 3.000 0 0
Resultat: 15.000 -15.000 -111.000 -872.000 -1.275.000
Egenkapital: 96.000 81.000 96.000 207.000 1.079.000
Regnskap for  Pilot Offshore AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 18.000 3.000 0 0
Driftskostnader -3.000 -29.000 -54.000 -41.000 -657.000
Driftsresultat 32.000 -11.000 -51.000 -42.000 -657.000
Finansinntekter 0 -4.000 1.133.000 -830.000 -327.000
Finanskostnader -18.000 0 -1.194.000 0 -292.000
Finans -18.000 -4.000 -61.000 -830.000 -619.000
Resultat før skatt 15.000 -15.000 -111.000 -872.000 -1.275.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 -15.000 -111.000 -872.000 -1.275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 96.000 81.000 97.000 256.000 1.134.000
Sum eiendeler 96.000 81.000 97.000 256.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -19.000 -4.000 106.000 978.000
Sum egenkapital 96.000 81.000 96.000 207.000 1.079.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 49.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 81.000 96.000 256.000 1.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 18.000 3.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 18.000 3.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -2.000 54.000 -471.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -29.000 -52.000 -95.000 -186.000
Driftskostnader -3.000 -29.000 -54.000 -41.000 -657.000
Driftsresultat 32.000 -11.000 -51.000 -42.000 -657.000
Finansinntekter 0 -4.000 1.133.000 -830.000 -327.000
Finanskostnader -18.000 0 -1.194.000 0 -292.000
Finans -18.000 -4.000 -61.000 -830.000 -619.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 -15.000 -111.000 -872.000 -1.275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 12.000 0 39.000
Sum investeringer 80.000 76.000 0 131.000 377.000
Kasse, bank 16.000 5.000 82.000 125.000 718.000
Sum omløpsmidler 96.000 81.000 97.000 256.000 1.134.000
Sum eiendeler 96.000 81.000 97.000 256.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -19.000 -4.000 106.000 978.000
Sum egenkapital 96.000 81.000 96.000 207.000 1.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 49.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 49.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 81.000 96.000 256.000 1.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000 81.000 97.000 207.000 1.079.000
Likviditetsgrad 1 5.2 20.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 5.3 20.7
Soliditet 1 1 1 80.9 95.1
Resultatgrad 91.4 -61.1
Rentedekningsgrad 1.8 -3.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 33.3 -18.5 1127.1 -340.6 -86.8
Signatur
22.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex