Pim As
Juridisk navn:  Pim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90411590
Sentrum Sentrum Fax: 70024490
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 914421837
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.93%
Resultat  
  
-47.48%
Egenkapital  
  
11.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.357.000 2.588.000 1.424.000 1.808.000
Resultat: 918.000 1.748.000 1.422.000 1.771.000
Egenkapital: 4.424.000 3.957.000 2.386.000 1.318.000
Regnskap for  Pim As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.357.000 2.588.000 1.424.000 1.808.000
Driftskostnader -1.383.000 -68.000 -8.000 -40.000
Driftsresultat 975.000 2.521.000 1.416.000 1.767.000
Finansinntekter 10.000 169.000 5.000 4.000
Finanskostnader -67.000 -942.000 0 -1.000
Finans -57.000 -773.000 5.000 3.000
Resultat før skatt 918.000 1.748.000 1.422.000 1.771.000
Skattekostnad -243.000 -176.000 -354.000 -477.000
Årsresultat 675.000 1.571.000 1.068.000 1.294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.859.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.888.000 2.555.000 2.799.000 1.800.000
Sum eiendeler 7.747.000 2.555.000 2.799.000 1.800.000
Sum opptjent egenkapital 4.399.000 3.933.000 2.362.000 1.294.000
Sum egenkapital 4.424.000 3.957.000 2.386.000 1.318.000
Sum langsiktig gjeld 1.286.000 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.038.000 587.000 413.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 7.747.000 4.558.000 2.799.000 1.799.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.483.000 2.333.000 1.424.000 1.808.000
Andre inntekter 874.000 255.000 0 0
Driftsinntekter 2.357.000 2.588.000 1.424.000 1.808.000
Varekostnad 0 0 0 -30.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -144.000 -48.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.239.000 -20.000 -8.000 -10.000
Driftskostnader -1.383.000 -68.000 -8.000 -40.000
Driftsresultat 975.000 2.521.000 1.416.000 1.767.000
Finansinntekter 10.000 169.000 5.000 4.000
Finanskostnader -67.000 -942.000 0 -1.000
Finans -57.000 -773.000 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 675.000 1.571.000 1.068.000 1.294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.859.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.859.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.859.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 138.000 949.000 0 0
Andre fordringer 13.000 513.000 0 0
Sum investeringer 238.000 481.000 1.848.000 0
Kasse, bank 5.499.000 612.000 951.000 1.800.000
Sum omløpsmidler 5.888.000 2.555.000 2.799.000 1.800.000
Sum eiendeler 7.747.000 2.555.000 2.799.000 1.800.000
Sum opptjent egenkapital 4.399.000 3.933.000 2.362.000 1.294.000
Sum egenkapital 4.424.000 3.957.000 2.386.000 1.318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.286.000 14.000 0 0
Leverandørgjeld 1.462.000 0 0 0
Betalbar skatt 462.000 163.000 354.000 393.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000 423.000 58.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.038.000 587.000 413.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 7.747.000 4.558.000 2.799.000 1.799.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.850.000 1.968.000 2.386.000 1.319.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.4 6.8 3.7
Likviditetsgrad 2 2.9 4.4 6.8 3.8
Soliditet 57.1 86.8 85.2 73.3
Resultatgrad 41.4 97.4 99.4 97.7
Rentedekningsgrad 14.6 2.7 1771.0
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.7 5 50.8 98.4
Signatur
08.12.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex