Pioner Barnehager As
Juridisk navn:  Pioner Barnehager As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56307540
Geitmyrsveien 21B Skeisbotnen 58 Fax: 56307541
0171 Oslo 5217 Hagavik
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 993312444
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.36%
Resultat  
  
-41.03%
Egenkapital  
  
11.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.490.000 1.825.000 1.136.000 1.049.000 1.208.000
Resultat: 1.972.000 3.344.000 3.072.000 2.670.000 2.201.000
Egenkapital: 15.987.000 14.355.000 11.504.000 8.993.000 6.900.000
Regnskap for  Pioner Barnehager As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.490.000 1.825.000 1.136.000 1.049.000 1.208.000
Driftskostnader -1.773.000 -1.668.000 -1.273.000 -1.142.000 -1.368.000
Driftsresultat -284.000 157.000 -138.000 -94.000 -160.000
Finansinntekter 2.638.000 3.525.000 3.402.000 2.989.000 2.553.000
Finanskostnader -383.000 -338.000 -193.000 -226.000 -193.000
Finans 2.255.000 3.187.000 3.209.000 2.763.000 2.360.000
Resultat før skatt 1.972.000 3.344.000 3.072.000 2.670.000 2.201.000
Skattekostnad -339.000 -494.000 -561.000 -497.000 -652.000
Årsresultat 1.633.000 2.851.000 2.511.000 2.173.000 1.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.239.000 20.261.000 18.059.000 12.368.000 11.015.000
Sum omløpsmidler 2.467.000 3.328.000 4.629.000 2.346.000 1.564.000
Sum eiendeler 20.706.000 23.589.000 22.688.000 14.714.000 12.579.000
Sum opptjent egenkapital 15.887.000 14.255.000 11.404.000 8.893.000 6.800.000
Sum egenkapital 15.987.000 14.355.000 11.504.000 8.993.000 6.900.000
Sum langsiktig gjeld 2.843.000 6.804.000 9.951.000 4.734.000 4.595.000
Sum kortsiktig gjeld 1.876.000 2.429.000 1.232.000 986.000 1.084.000
Sum gjeld og egenkapital 20.706.000 23.588.000 22.687.000 14.713.000 12.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.490.000 1.825.000 1.136.000 1.049.000 1.208.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.490.000 1.825.000 1.136.000 1.049.000 1.208.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.331.000 -1.203.000 -888.000 -705.000 -819.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -465.000 -385.000 -437.000 -549.000
Driftskostnader -1.773.000 -1.668.000 -1.273.000 -1.142.000 -1.368.000
Driftsresultat -284.000 157.000 -138.000 -94.000 -160.000
Finansinntekter 2.638.000 3.525.000 3.402.000 2.989.000 2.553.000
Finanskostnader -383.000 -338.000 -193.000 -226.000 -193.000
Finans 2.255.000 3.187.000 3.209.000 2.763.000 2.360.000
Konsernbidrag -1.202.000 -1.652.000 -481.000 -215.000 -84.000
Utbytte 0 0 0 -80.000 0
Årsresultat 1.633.000 2.851.000 2.511.000 2.173.000 1.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.900.000 17.921.000 15.720.000 10.029.000 8.676.000
Sum anleggsmidler 18.239.000 20.261.000 18.059.000 12.368.000 11.015.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 1.000 1.000 1.000 33.000
Andre fordringer 21.000 31.000 106.000 45.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 99.000 726.000 384.000 398.000
Sum omløpsmidler 2.467.000 3.328.000 4.629.000 2.346.000 1.564.000
Sum eiendeler 20.706.000 23.589.000 22.688.000 14.714.000 12.579.000
Sum opptjent egenkapital 15.887.000 14.255.000 11.404.000 8.893.000 6.800.000
Sum egenkapital 15.987.000 14.355.000 11.504.000 8.993.000 6.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.541.000 2.145.000 633.000 287.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 2.843.000 6.804.000 9.951.000 4.734.000 4.595.000
Leverandørgjeld 35.000 14.000 19.000 112.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 409.000 425.000 621.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 107.000 102.000 79.000 148.000
Utbytte 0 0 0 -80.000 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 163.000 70.000 84.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 1.876.000 2.429.000 1.232.000 986.000 1.084.000
Sum gjeld og egenkapital 20.706.000 23.588.000 22.687.000 14.713.000 12.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 899.000 3.397.000 1.360.000 480.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 3.8 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 3.8 2.4 1.5
Soliditet 77.2 60.9 50.7 61.1 54.9
Resultatgrad -19.1 8.6 -12.1 -13.2
Rentedekningsgrad -0.7 0.5 -0.7 -0.4 12.4
Gjeldsgrad 0.3 0.6 1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 11.4 15.6 14.4 19.7 19.0
Signatur
21.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex