Pipetech Well Solution As
Juridisk navn:  Pipetech Well Solution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51599850
Koppholen 25 Koppholen 25 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 984217161
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: øyan assistanse as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 45.000
Egenkapital: -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000
Regnskap for  Pipetech Well Solution As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 45.000
Driftsresultat 0 0 0 0 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 45.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -351.000 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000
Sum egenkapital -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000
Sum langsiktig gjeld 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 45.000
Driftskostnader 0 0 0 0 45.000
Driftsresultat 0 0 0 0 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -351.000 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000
Sum egenkapital -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
31.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex