Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pizza Baronen 22 33 22 33 As
Juridisk navn:  Pizza Baronen 22 33 22 33 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22332233
Lørdagsrudveien 24 Lørdagsrudveien 24 Fax: 22589500
1472 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 983765750
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/26/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Regnskapsfører: Sandberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.82%
Resultat  
  
-143.09%
Egenkapital  
  
-79.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.798.000 9.053.000 8.800.000 9.744.000 5.070.000
Resultat: -265.000 615.000 -342.000 1.080.000 369.000
Egenkapital: 52.000 258.000 -287.000 55.000 -144.000
Regnskap for  Pizza Baronen 22 33 22 33 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.798.000 9.053.000 8.800.000 9.744.000 5.070.000
Driftskostnader -9.042.000 -8.418.000 -9.070.000 -8.527.000 -4.671.000
Driftsresultat -244.000 635.000 -271.000 1.217.000 399.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -20.000 -72.000 -136.000 -30.000
Finans -21.000 -20.000 -71.000 -136.000 -30.000
Resultat før skatt -265.000 615.000 -342.000 1.080.000 369.000
Skattekostnad 59.000 -70.000 0 -74.000 -86.000
Årsresultat -206.000 545.000 -342.000 1.006.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 482.000 320.000 200.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 2.162.000 2.017.000 2.375.000 2.172.000
Sum eiendeler 2.493.000 2.644.000 2.337.000 2.575.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 133.000 -412.000 -70.000 -269.000
Sum egenkapital 52.000 258.000 -287.000 55.000 -144.000
Sum langsiktig gjeld 449.000 217.000 100.000 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.992.000 2.168.000 2.524.000 2.421.000 2.487.000
Sum gjeld og egenkapital 2.493.000 2.643.000 2.337.000 2.576.000 2.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.945.000 7.977.000 7.693.000 8.872.000 4.552.000
Andre inntekter 853.000 1.076.000 1.107.000 871.000 518.000
Driftsinntekter 8.798.000 9.053.000 8.800.000 9.744.000 5.070.000
Varekostnad -6.547.000 -6.220.000 -6.180.000 -5.974.000 -326.000
Lønninger -1.065.000 -963.000 -1.094.000 -1.743.000 -1.868.000
Avskrivning -189.000 -174.000 -55.000 -55.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.241.000 -1.061.000 -1.741.000 -755.000 -2.456.000
Driftskostnader -9.042.000 -8.418.000 -9.070.000 -8.527.000 -4.671.000
Driftsresultat -244.000 635.000 -271.000 1.217.000 399.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -20.000 -72.000 -136.000 -30.000
Finans -21.000 -20.000 -71.000 -136.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -206.000 545.000 -342.000 1.006.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 0 4.000 4.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 281.000 0 234.000 0 0
Driftsløsøre 428.000 447.000 47.000 162.000 149.000
Sum varige driftsmidler 709.000 447.000 282.000 162.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 35.000 35.000 0
Sum anleggsmidler 740.000 482.000 320.000 200.000 171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.401.000 1.389.000 981.000 1.515.000 1.654.000
Andre fordringer 24.000 562.000 743.000 616.000 271.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 210.000 293.000 245.000 247.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 2.162.000 2.017.000 2.375.000 2.172.000
Sum eiendeler 2.493.000 2.644.000 2.337.000 2.575.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 133.000 -412.000 -70.000 -269.000
Sum egenkapital 52.000 258.000 -287.000 55.000 -144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 28.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 449.000 217.000 100.000 100.000 0
Leverandørgjeld 1.365.000 768.000 979.000 600.000 727.000
Betalbar skatt 0 38.000 0 56.000 152.000
Skyldig offentlige avgifter 291.000 285.000 104.000 729.000 615.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 1.078.000 1.441.000 1.036.000 993.000
Sum kortsiktig gjeld 1.992.000 2.168.000 2.524.000 2.421.000 2.487.000
Sum gjeld og egenkapital 2.493.000 2.643.000 2.337.000 2.576.000 2.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000 -6.000 -507.000 -46.000 -315.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.8 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.8 1.0 0.9
Soliditet 2.1 9.8 -12.3 2.1 -6.1
Resultatgrad -2.8 7 -3.1 12.5 7.9
Rentedekningsgrad -11.6 31.8 -3.8 8.9 13.3
Gjeldsgrad 46.9 9.2 -9.1 45.8 -17.3
Total kapitalrentabilitet -9.8 2 -11.6 47.2 17.0
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex