Pizzastua AS
Juridisk navn:  Pizzastua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66794611
C/O Grindegården Alfheim 7 C/O Grindegården Alfheim 7 Fax: 66791919
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 942806213
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor John Asle Johnsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.5%
Resultat  
  
-77.31%
Egenkapital  
  
12.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.453.000 5.895.000 5.083.000 4.179.000 4.020.000
Resultat: 182.000 802.000 141.000 -114.000 21.000
Egenkapital: 1.324.000 1.180.000 568.000 432.000 546.000
Regnskap for  Pizzastua AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.453.000 5.895.000 5.083.000 4.179.000 4.020.000
Driftskostnader -5.289.000 -5.108.000 -4.955.000 -4.307.000 -4.022.000
Driftsresultat 163.000 786.000 128.000 -129.000 -2.000
Finansinntekter 19.000 17.000 13.000 15.000 22.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 18.000 17.000 13.000 15.000 22.000
Resultat før skatt 182.000 802.000 141.000 -114.000 21.000
Skattekostnad -38.000 -190.000 -5.000 0 -17.000
Årsresultat 144.000 612.000 136.000 -114.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.550.000 1.953.000 1.536.000 1.085.000 1.417.000
Sum eiendeler 1.839.000 1.963.000 1.546.000 1.095.000 1.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 1.080.000 468.000 332.000 446.000
Sum egenkapital 1.324.000 1.180.000 568.000 432.000 546.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 502.000 783.000 978.000 663.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 1.839.000 1.963.000 1.546.000 1.095.000 1.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.447.000 5.895.000 5.083.000 4.179.000 4.020.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.453.000 5.895.000 5.083.000 4.179.000 4.020.000
Varekostnad -1.711.000 -1.767.000 -1.604.000 -1.400.000 -1.197.000
Lønninger -2.542.000 -2.254.000 -2.020.000 -1.812.000 -1.893.000
Avskrivning -15.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.021.000 -1.084.000 -1.317.000 -1.044.000 -992.000
Driftskostnader -5.289.000 -5.108.000 -4.955.000 -4.307.000 -4.022.000
Driftsresultat 163.000 786.000 128.000 -129.000 -2.000
Finansinntekter 19.000 17.000 13.000 15.000 22.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 18.000 17.000 13.000 15.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 144.000 612.000 136.000 -114.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 279.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 279.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 289.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 123.000 53.000 56.000 70.000 121.000
Kundefordringer 56.000 97.000 69.000 22.000 45.000
Andre fordringer 13.000 100.000 556.000 0 381.000
Sum investeringer 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Kasse, bank 1.320.000 1.664.000 816.000 953.000 831.000
Sum omløpsmidler 1.550.000 1.953.000 1.536.000 1.085.000 1.417.000
Sum eiendeler 1.839.000 1.963.000 1.546.000 1.095.000 1.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 1.080.000 468.000 332.000 446.000
Sum egenkapital 1.324.000 1.180.000 568.000 432.000 546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 54.000 94.000 194.000 69.000
Betalbar skatt 25.000 190.000 5.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 206.000 245.000 698.000 160.000 511.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 294.000 182.000 309.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 783.000 978.000 663.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 1.839.000 1.963.000 1.546.000 1.095.000 1.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.048.000 1.170.000 558.000 422.000 535.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.5 1.6 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 2.8 2.4 1.5 1.6 1.5
Soliditet 7 60.1 36.7 39.5 38.2
Resultatgrad 3 13.3 2.5 -3.1 0.0
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 0.7 1.7 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.9 40.9 9.1 -10.4 1.4
Signatur
20.06.2017
SIGNATUR
HASSELKNIPPE KARI
HASSELKNIPPE BODIL
HASSELKNIPPE KJELLAUG
Prokurister
20.06.2017
PROKURA HVER FOR SEG
HASSELKNIPPE KARI
HASSELKNIPPE BODIL
HASSELKNIPPE KJELLAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex