Plåt Og Ventilasjonsteknik AS
Juridisk navn:  Plåt Og Ventilasjonsteknik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 0046705204592
Postboks 43 Rådhusveien 8 Fax:
1941 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 979108117
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 5/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.42%
Resultat  
  
-139.69%
Egenkapital  
  
-16.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.812.000 23.056.000 13.485.000 11.546.000 16.920.000
Resultat: -591.000 1.489.000 353.000 -634.000 1.193.000
Egenkapital: 5.779.000 6.944.000 5.737.000 5.934.000 6.568.000
Regnskap for  Plåt Og Ventilasjonsteknik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.812.000 23.056.000 13.485.000 11.546.000 16.920.000
Driftskostnader -16.415.000 -21.585.000 -13.099.000 -12.197.000 -15.757.000
Driftsresultat -603.000 1.471.000 386.000 -651.000 1.163.000
Finansinntekter 14.000 21.000 24.000 22.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -56.000 -5.000 -7.000
Finans 12.000 19.000 -32.000 17.000 30.000
Resultat før skatt -591.000 1.489.000 353.000 -634.000 1.193.000
Skattekostnad 176.000 -283.000 0 0 -325.000
Årsresultat -415.000 1.207.000 353.000 -634.000 868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.276.000 2.874.000 3.333.000 2.848.000 2.855.000
Sum omløpsmidler 8.237.000 7.763.000 5.902.000 5.112.000 6.927.000
Sum eiendeler 10.513.000 10.637.000 9.235.000 7.960.000 9.782.000
Sum opptjent egenkapital 5.679.000 6.844.000 5.637.000 5.834.000 6.468.000
Sum egenkapital 5.779.000 6.944.000 5.737.000 5.934.000 6.568.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.735.000 3.694.000 3.498.000 2.026.000 3.214.000
Sum gjeld og egenkapital 10.514.000 10.638.000 9.235.000 7.960.000 9.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.768.000 22.973.000 13.406.000 11.423.000 16.821.000
Andre inntekter 44.000 82.000 80.000 123.000 99.000
Driftsinntekter 15.812.000 23.056.000 13.485.000 11.546.000 16.920.000
Varekostnad -307.000 -1.450.000 -4.000 0 0
Lønninger -10.715.000 -15.063.000 -9.924.000 -9.296.000 -12.099.000
Avskrivning 0 0 0 0 -14.000
Nedskrivning -795.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.543.000 -5.069.000 -3.184.000 -2.942.000 -3.501.000
Driftskostnader -16.415.000 -21.585.000 -13.099.000 -12.197.000 -15.757.000
Driftsresultat -603.000 1.471.000 386.000 -651.000 1.163.000
Finansinntekter 14.000 21.000 24.000 22.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -56.000 -5.000 -7.000
Finans 12.000 19.000 -32.000 17.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 0 -550.000 0 0
Årsresultat -415.000 1.207.000 353.000 -634.000 868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 203.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.000.000 2.795.000 2.795.000 2.795.000 2.795.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000.000 2.795.000 2.795.000 2.795.000 2.795.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 79.000 538.000 52.000 60.000
Sum anleggsmidler 2.276.000 2.874.000 3.333.000 2.848.000 2.855.000
Varebeholdning 108.000 164.000 167.000 154.000 114.000
Kundefordringer 3.539.000 4.542.000 2.807.000 1.440.000 2.540.000
Andre fordringer 87.000 117.000 52.000 73.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.503.000 2.941.000 2.877.000 3.445.000 4.261.000
Sum omløpsmidler 8.237.000 7.763.000 5.902.000 5.112.000 6.927.000
Sum eiendeler 10.513.000 10.637.000 9.235.000 7.960.000 9.782.000
Sum opptjent egenkapital 5.679.000 6.844.000 5.637.000 5.834.000 6.468.000
Sum egenkapital 5.779.000 6.944.000 5.737.000 5.934.000 6.568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 87.000 484.000 100.000 432.000
Betalbar skatt 27.000 283.000 0 0 325.000
Skyldig offentlige avgifter 1.872.000 2.187.000 1.634.000 1.348.000 1.639.000
Utbytte -750.000 0 -550.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.288.000 1.137.000 830.000 577.000 818.000
Sum kortsiktig gjeld 4.735.000 3.694.000 3.498.000 2.026.000 3.214.000
Sum gjeld og egenkapital 10.514.000 10.638.000 9.235.000 7.960.000 9.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.502.000 4.069.000 2.404.000 3.086.000 3.713.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 1.7 2.5 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 1.6 2.5 2.2
Soliditet 5 65.3 62.1 74.5 67.1
Resultatgrad -3.8 6.4 2.9 -5.6 6.9
Rentedekningsgrad -301.5 735.5 6.9 -125.8 171.4
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.6 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -5.6 1 4.4 -7.9 12.3
Signatur
10.02.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex