Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Plan Consult AS
Juridisk navn:  Plan Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180702
Nordeide 103 Fax: 56184415
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 942205961
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/6/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.93%
Resultat  
  
-722.22%
Egenkapital  
  
-8.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.483.000 2.389.000 2.651.000 2.159.000 1.713.000
Resultat: -112.000 18.000 184.000 122.000 -383.000
Egenkapital: 1.183.000 1.295.000 1.276.000 1.093.000 970.000
Regnskap for  Plan Consult AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.483.000 2.389.000 2.651.000 2.159.000 1.713.000
Driftskostnader -2.591.000 -2.374.000 -2.471.000 -2.042.000 -2.093.000
Driftsresultat -107.000 15.000 179.000 118.000 -379.000
Finansinntekter 0 4.000 6.000 6.000 7.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000
Finans -5.000 3.000 5.000 5.000 -4.000
Resultat før skatt -112.000 18.000 184.000 122.000 -383.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 18.000 184.000 122.000 -383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 19.000 67.000 115.000
Sum omløpsmidler 1.640.000 1.627.000 1.783.000 1.573.000 1.260.000
Sum eiendeler 1.640.000 1.627.000 1.802.000 1.640.000 1.375.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.187.000 1.168.000 985.000 862.000
Sum egenkapital 1.183.000 1.295.000 1.276.000 1.093.000 970.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 457.000 333.000 525.000 547.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.640.000 1.628.000 1.801.000 1.640.000 1.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.481.000 2.385.000 2.650.000 2.159.000 1.713.000
Andre inntekter 2.000 4.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 2.483.000 2.389.000 2.651.000 2.159.000 1.713.000
Varekostnad -49.000 -111.000 -6.000 -154.000 -285.000
Lønninger -1.721.000 -1.697.000 -1.708.000 -1.356.000 -1.242.000
Avskrivning 0 -19.000 -48.000 -48.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -821.000 -547.000 -709.000 -484.000 -517.000
Driftskostnader -2.591.000 -2.374.000 -2.471.000 -2.042.000 -2.093.000
Driftsresultat -107.000 15.000 179.000 118.000 -379.000
Finansinntekter 0 4.000 6.000 6.000 7.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000
Finans -5.000 3.000 5.000 5.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 18.000 184.000 122.000 -383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 10.000 22.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 9.000 45.000 81.000
Sum varige driftsmidler 0 0 9.000 45.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 19.000 67.000 115.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.325.000 825.000 943.000 917.000 643.000
Andre fordringer 11.000 47.000 39.000 7.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 304.000 755.000 802.000 649.000 598.000
Sum omløpsmidler 1.640.000 1.627.000 1.783.000 1.573.000 1.260.000
Sum eiendeler 1.640.000 1.627.000 1.802.000 1.640.000 1.375.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.187.000 1.168.000 985.000 862.000
Sum egenkapital 1.183.000 1.295.000 1.276.000 1.093.000 970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 13.000 123.000 79.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 240.000 160.000 247.000 295.000 247.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 160.000 155.000 173.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 333.000 525.000 547.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.640.000 1.628.000 1.801.000 1.640.000 1.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.183.000 1.294.000 1.258.000 1.026.000 856.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.9 3.4 2.9 3.1
Likviditetsgrad 2 3.6 4.9 3.4 2.9 3.2
Soliditet 72.1 79.5 70.8 66.6 70.6
Resultatgrad -4.3 0.6 6.8 5.5 -22.1
Rentedekningsgrad -21.4 1 1 1 -33.8
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -6.5 1.2 10.3 7.6 -27.1
Signatur
24.08.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex