Planering AS
Juridisk navn:  Planering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92290003
Lyngvegen 5C Lyngvegen 5C Fax:
4350 Feil 4350 Feil
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 990012830
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
3.4%
Resultat  
  
75.06%
Egenkapital  
  
59.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.160.000 2.089.000 1.933.000 1.795.000 2.146.000
Resultat: 772.000 441.000 506.000 379.000 762.000
Egenkapital: 936.000 588.000 502.000 620.000 1.089.000
Regnskap for  Planering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.160.000 2.089.000 1.933.000 1.795.000 2.146.000
Driftskostnader -1.360.000 -1.626.000 -1.423.000 -1.415.000 -1.365.000
Driftsresultat 800.000 463.000 509.000 380.000 781.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -23.000 -4.000 -3.000 -23.000
Finans -27.000 -22.000 -3.000 -1.000 -19.000
Resultat før skatt 772.000 441.000 506.000 379.000 762.000
Skattekostnad -174.000 -105.000 -124.000 -98.000 -206.000
Årsresultat 598.000 336.000 381.000 281.000 556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.442.000 1.200.000 752.000 878.000 1.107.000
Sum omløpsmidler 517.000 537.000 496.000 472.000 397.000
Sum eiendeler 1.959.000 1.737.000 1.248.000 1.350.000 1.504.000
Sum opptjent egenkapital 834.000 486.000 400.000 519.000 987.000
Sum egenkapital 936.000 588.000 502.000 620.000 1.089.000
Sum langsiktig gjeld 328.000 452.000 60.000 54.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 696.000 697.000 686.000 674.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 1.960.000 1.737.000 1.248.000 1.349.000 1.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.873.000 2.089.000 1.818.000 1.795.000 1.842.000
Andre inntekter 287.000 0 115.000 0 304.000
Driftsinntekter 2.160.000 2.089.000 1.933.000 1.795.000 2.146.000
Varekostnad -35.000 -25.000 -31.000 -55.000 -33.000
Lønninger -711.000 -721.000 -716.000 -719.000 -613.000
Avskrivning -297.000 -210.000 -220.000 -230.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -670.000 -456.000 -411.000 -503.000
Driftskostnader -1.360.000 -1.626.000 -1.423.000 -1.415.000 -1.365.000
Driftsresultat 800.000 463.000 509.000 380.000 781.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -23.000 -4.000 -3.000 -23.000
Finans -27.000 -22.000 -3.000 -1.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0
Årsresultat 598.000 336.000 381.000 281.000 556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.440.000 1.198.000 751.000 878.000 1.107.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.440.000 1.198.000 751.000 878.000 1.107.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.442.000 1.200.000 752.000 878.000 1.107.000
Varebeholdning 23.000 18.000 10.000 10.000 18.000
Kundefordringer 190.000 470.000 310.000 225.000 334.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 305.000 49.000 176.000 237.000 38.000
Sum omløpsmidler 517.000 537.000 496.000 472.000 397.000
Sum eiendeler 1.959.000 1.737.000 1.248.000 1.350.000 1.504.000
Sum opptjent egenkapital 834.000 486.000 400.000 519.000 987.000
Sum egenkapital 936.000 588.000 502.000 620.000 1.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 62.000 60.000 54.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 328.000 452.000 60.000 54.000 129.000
Leverandørgjeld 30.000 89.000 60.000 53.000 25.000
Betalbar skatt 127.000 102.000 119.000 120.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 82.000 44.000 90.000 81.000
Utbytte -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 174.000 213.000 161.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 696.000 697.000 686.000 674.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 1.960.000 1.737.000 1.248.000 1.349.000 1.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -179.000 -160.000 -190.000 -202.000 111.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.7 0.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4
Soliditet 47.8 33.9 40.2 46.0 72.4
Resultatgrad 3 22.2 26.3 21.2 36.4
Rentedekningsgrad 28.6 20.1 127.3 127.3 34.1
Gjeldsgrad 1.1 2 1.5 1.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 40.9 26.7 40.9 28.3 52.2
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex