Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Plantesalg As
Juridisk navn:  Plantesalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90030890
Postboks 46 Sentrum Bølevegen 218 Fax:
3701 Skien 3713 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 998189020
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/21/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Økonomiservice Skien As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.2%
Resultat  
  
330.6%
Egenkapital  
  
468.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.375.000 2.478.000 1.664.000 1.244.000 974.000
Resultat: 577.000 134.000 -156.000 99.000 206.000
Egenkapital: 546.000 96.000 -38.000 81.000 1.000
Regnskap for  Plantesalg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.375.000 2.478.000 1.664.000 1.244.000 974.000
Driftskostnader -2.798.000 -2.344.000 -1.820.000 -1.145.000 -768.000
Driftsresultat 578.000 133.000 -156.000 99.000 206.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 577.000 134.000 -156.000 99.000 206.000
Skattekostnad -128.000 0 37.000 0 0
Årsresultat 450.000 134.000 -119.000 80.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 156.000 196.000 68.000 0
Sum omløpsmidler 637.000 195.000 32.000 383.000 141.000
Sum eiendeler 804.000 351.000 228.000 451.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 516.000 0 -68.000 51.000 -29.000
Sum egenkapital 546.000 96.000 -38.000 81.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 255.000 266.000 370.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 805.000 351.000 228.000 451.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.375.000 2.478.000 1.664.000 1.244.000 974.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.375.000 2.478.000 1.664.000 1.244.000 974.000
Varekostnad -1.973.000 -1.555.000 -1.070.000 -719.000 -643.000
Lønninger -173.000 -119.000 -126.000 -251.000 0
Avskrivning -50.000 -40.000 -40.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -602.000 -630.000 -584.000 -175.000 -125.000
Driftskostnader -2.798.000 -2.344.000 -1.820.000 -1.145.000 -768.000
Driftsresultat 578.000 133.000 -156.000 99.000 206.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 450.000 134.000 -119.000 80.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 37.000 37.000 0 0
Fast eiendom 79.000 119.000 158.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 130.000 119.000 158.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 68.000 0
Sum anleggsmidler 167.000 156.000 196.000 68.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 0 7.000 0
Andre fordringer 16.000 51.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 621.000 142.000 26.000 376.000 141.000
Sum omløpsmidler 637.000 195.000 32.000 383.000 141.000
Sum eiendeler 804.000 351.000 228.000 451.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 516.000 0 -68.000 51.000 -29.000
Sum egenkapital 546.000 96.000 -38.000 81.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 40.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 0 52.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 128.000 0 0 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 120.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 215.000 214.000 221.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 255.000 266.000 370.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 805.000 351.000 228.000 451.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 378.000 -60.000 -234.000 13.000 1.000
Likviditetsgrad 1 2.5 0.8 0.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 2.5 0.8 0.1 1.1 1.1
Soliditet 67.8 27.4 -16.7 18.0 0.7
Resultatgrad 17.1 5.4 -9.4 8.0 21.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 2.7 4.6 140.0
Total kapitalrentabilitet 71.8 37.9 -68.4 22.0 146.1
Signatur
05.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex