Planteskolen Eierseksjon Sameie
Juridisk navn:  Planteskolen Eierseksjon Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32211500
Postboks 1035 Bragenes Nedre Torggate 5/7 Fax: 32211501
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 982162769
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/13/1982
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nedre Buskerud Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
-207.14%
Egenkapital  
  
-9.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 793.000 784.000 752.000 709.000 712.000
Resultat: -45.000 42.000 102.000 89.000 83.000
Egenkapital: 456.000 502.000 460.000 357.000 268.000
Regnskap for  Planteskolen Eierseksjon Sameie
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 793.000 784.000 752.000 709.000 712.000
Driftskostnader -853.000 -744.000 -1.305.000 -624.000 -632.000
Driftsresultat -60.000 40.000 100.000 85.000 80.000
Finansinntekter 15.000 2.000 5.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 2.000 5.000 4.000 3.000
Resultat før skatt -45.000 42.000 102.000 89.000 83.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 42.000 102.000 89.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 482.000 602.000 480.000 367.000 305.000
Sum eiendeler 482.000 602.000 480.000 367.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 456.000 502.000 919.000 357.000 268.000
Sum egenkapital 456.000 502.000 460.000 357.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 101.000 20.000 10.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000 603.000 939.000 367.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 793.000 784.000 1.505.000 709.000 712.000
Driftsinntekter 793.000 784.000 752.000 709.000 712.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -42.000 -34.000 -68.000 -32.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -811.000 -710.000 -1.237.000 -592.000 -628.000
Driftskostnader -853.000 -744.000 -1.305.000 -624.000 -632.000
Driftsresultat -60.000 40.000 100.000 85.000 80.000
Finansinntekter 15.000 2.000 5.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 2.000 5.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 42.000 102.000 89.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 2.000 14.000
Andre fordringer 21.000 50.000 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 552.000 949.000 365.000 289.000
Sum omløpsmidler 482.000 602.000 480.000 367.000 305.000
Sum eiendeler 482.000 602.000 480.000 367.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 456.000 502.000 919.000 357.000 268.000
Sum egenkapital 456.000 502.000 460.000 357.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 76.000 17.000 0 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 16.000 24.000 10.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 101.000 20.000 10.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000 603.000 939.000 367.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 456.000 501.000 460.000 357.000 268.000
Likviditetsgrad 1 18.5 6 2 36.7 8.2
Likviditetsgrad 2 18.5 6 2 36.8 8.3
Soliditet 94.6 83.3 95.8 97.3 87.9
Resultatgrad -7.6 5.1 13.3 12.0 11.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.3 7 21.9 24.3 27.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex